Деветнадесетгодишната Лилия Драганова от Пловдив представи първата си стихосбирка. „Чудо”, която съдържа подбрани стихове от общо 150 на брой,
написани за по-малко от година. Освен на български, стихосбирката е преведена и на испански
от нейната преподавателка Ирена Младенова, сугестопедагог.
Лили започва да твори още докато учи фолклорно пеене в гимназията. Българските
народни песни я вдъхновяват да започне да изразява себе си и своите чувства в стихове.
Другият голям принос за младата поетеса е нейното обучение по испански език по
метода на д-р Георги Лозанов - сугестопедия. Сугестопедията е призната от ЮНЕСКО за
оригинална образователна методика още през 1978 година. Сугестопедичният метод е
най-добре развит при ученето на чужди езици и намира разпространение в цял свят.
По време на уроците по испански език по този метод Лили открива свободата и
спокойствието да се изразява по свой уникален начин. Подкрепена от семейството си, тя
решава да издаде първата си стихосбирка.
„Чудо” е част от начина на 19-годишното момиче да изрази своите мисли за любовта, за
взаимоотношенията между влюбените, техните мечти, копнежи, терзания. Но любовта е и
нещо много по-голямо от самите взаимоотношения. Както казва самата Лили: „Любовта е
добро и светлина, тя е вълшебство. Любовта е за всички и към всичко. Тя е най-могъщата
лечебна сила.”
„Девойката, с която се запознах преди почти 5 години и която с трепет осъществи
своя мечта - да говори испански език, израстна прелестна млада жена, която изразява себе
си без страх и позволява на силни чувства и страсти да влеят живот на поемите ѝ. В
груповите занимания тя се отпусна и започна да общува на чужд за нея език, но в
самостоятелните ни занимания през годините, разкри това, което Д-р Лозанов нарича
резерви на личността.”, казва нейната преподавателка Ирена Младенова.
Книгата е издадена със съдействието на Сдружение „Мост към корените“ и подкрепата
на цялото семейството на автора с благотворителна цел и екземплярите, излезли от печат, не
подлежат на продажба.