Във връзка с решение на Министерски съвет от 08.03.2020 г. и заповед №РД-01-117/08.03.2020 г., на Министъра на здравеопазването за отмяна на публичните събития за неопределен период от време, НАТФИЗ отлага кампанията „Учи в България, завладей света!“ и всички спектакли в игралната програма на Театър НАТФИЗ и Куклен театър НАТФИЗ, до промяна и нормализиране на създадената от COVID-19 ситуация.