- Според британското списание Whatcar?, британските автомобилисти високо оценяват колите Alfa Romeo

Whatcar?, известното списание за автомобилни обзори, публикува съвсем наскоро резултатите от много интересни проучвания направени в Обединеното кралство. Те съдържат доста любопитни резултати. Алфа Ромео е петият най-надежден производител на автомобили представен в Обединеното кралство, въпреки че често е обвиняван за ненадеждността на колите си.

Класацията на Whatcar? беше проведена чрез интервюиране на 14 208 собственици на автомобили на 169 модела на 32 различни производителя. Те бяха попитани дали техните коли са имали някакви проблеми през последната година на употреба. Според допитването на популярното британско списание, Alfa Romeo е петата най-надеждна марка сред автомобилите използвани във Великобритания.

Alfa Romeo е сред автомобилни марки, които са най-ценени от британските потребители.
По-специално, Whatcar? дава резултат от 85,8%, изчислен на база броя на проблемите, докладвани от собствениците на превозно средство марка Alfa Romeo, проявили се при определено количество превозни средства. Разбира се, не всички проблеми са класифицирани по еднакъв начин, тъй като тежестта им зависи от това колко време колата не е била в движение и от сумата, изразходвана за ремонта.

Високата оценка на британските автомобилисти дадена за марката Alfa Romeo показва как този производителят на автомобили, принадлежащ на групата Fiat Chrysler Automobiles, се представя все по-добре в тази област.

Autopress