Според последните данни на Асоциацията на автомобилните производители в Европа (ACEA), през май регистрациите на леки коли са се подобрили с 0.8% до ниво от 1 398 913 единици. В края на първите пет месеца на годината резултатът е 6 879 885 единици или с 2.4% над миналогодишното ниво за същия период.

През май, на три от основните пазари в Еворпа се наблюдава подобрение- Испания (+7.2%), Великобритания (+3.4%) и Франция (+0.1%), докато в Германи, и Италия се регистрират понижения от съответно 5.8% и 2.8%.

В края на първите пет месеца на годината, регистрациите на основните пет европейски пазара са както следва Испания (+10.6%), Франция (+3.5%), Германия (+2.6%), Италия (-0.3%) и Великобритания (-6.8%).

Данните на ACEA сочат, че през изминалия месец в България са били регистрирани 3308 коли, което представлява увеличени от 34.6% в сравнение със същия месец на миналата година. Резултатът на родния пазар за периода от началото на годината е на ниво от 14 496 единици (+25.6%)