Фокус върху технологичната компетентност при разработката и производството на акумулаторни клетки
+++ Петото поколение на електрическото задвижване интегрира електромотор, трансмисия и управляваща електроника в един компонент
+++ Електромоторът - без редкоземни елементи гарантира независимост от ресурсите


BMW Group последователно прилага своята стратегия за електрическа мобилност. Скоро компанията ще съчетае своята технологична компетентност по отношение на акумулаторните клетки в нов център по компетентност. Днес Клас Фрьолих, член на борда на директорите на BMW AG, изследвания и разработки, и Оливер Ципсе, член на борда на директорите на BMW AG, производство, заедно с министъра на икономиката на Бавария Илзе Айгнер символично направиха първа копка на центъра по компетентност на BMW Group за акумулаторни клетки в Мюнхен. Целта на този интердисциплинарен център по компетентност е осигуряването на напредък в технологиите на акумулаторните клетки и технологичното развитие на производствените процеси. В този център през следващите 4 години компанията ще инвестира 200 милиона евро и ще създаде 200 работни места. Центърът ще бъде открит в началото на 2019 година.

По време на церемонията Клаус Фрьолих каза: „В новия високотехнологичен център по компетентност ние ще съчетаем нашата специализирана експертиза през цялата производствена верига за технологията на акумулаторните клетки. В новите развойни лаборатории и инсталации международни експерти ще извършват проучвания по отношение на тяхната модернизация, химия и дизайн. Основната цел е допълнително повишаване на ефективността, дълготрайността, сигурността при зареждане и не на последно място на цената на батериите. С това се превръщаме в еталон в целия сегмент.“

Оливер Ципсе допълва: „Производството на прототипи на акумулаторни клетки ни позволява напълно да анализираме и разберем производствената верига на клетката. Тази т. нар. Build-to-Print компетентност ни позволява да възложим производството на клетки на потенциални доставчици в съответствие с нашите изисквания. Придобиването на тези знания е от решаващо значение за нас, независимо дали ще произвеждаме клетките сами или не.“

Илзе Айгнер каза: „С центъра по компетентност за технологии при акумулаторните клетки BMW за пореден път прави голяма инвестиция в Бавария. Това е категорично признание за свободната държава Бавария като индустриален и високотехнологичен център. Акумулаторните клетки са ключова технология по пътя към мобилността с нулеви емисии. Бавария е пионер в областта на електрическата мобилност и ние желаем да разширим тази лидерска позиция. В дългосрочен план това ще ни осигури растеж, благоденствие и заетост.“

Със своята стратегия NUMBER ONE > NEXT BMW Group поставя категоричен технологичен фокус върху темите електрическа мобилност, дигитализация и автономно шофиране. При това на базата на своята устойчива рентабилност компанията подсилва ролята на производствените мощности в Германия като стимулатор на иновациите по отношение на мобилността и технологиите на бъдещето. Като водещ доставчик на премиум мобилност BMW Group обръща централно внимание на потребностите на своите клиенти и осигурява решителен напредък на темите ACES (Autonomous, Connected, Electrified и Services/Shared).

Ключовата компетентност при акумулаторните клетки осигурява важно преимущество пред конкурентите

Акумулаторната клетка е сърцето на високоволтовата батерия. Тя определя мощността, енергийното съдържание, възможността за зареждане и дълготрайността на една батерия и с това има решителен принос з възможностите на един електрифициран автомобил. В лабораториите, изследователските и прототипни инсталации на бъдещия център по компетентност се анализират направленията за дизайна и технологиите на клетките. Освен това ще се създават прототипи на бъдещи акумулаторни клетки. Фокусът е поставен върху химическия състав на клетката, използването на различни материали, поведението на клетката при критични или екстремно ниски температури, поведението на клетката при бързо зареждане и разреждане, както и оценяването на размерите и формите на клетките. Тази технологична компетентност на компанията е от решаващо значение за по-нататъшното развитие на батерията до по-високи потенциали на мощността. В същото време компанията трупа т. нар. Build-to-Print компетентност и като възложител може да поръча производството на акумулаторните клетки по точни продуктови предписания и спецификации. Основната компетентност създава категорично преимущество пред конкурентите, тъй като изборът на материали, дизайнът на клетките, интеграцията в системите от батерии, продуктивността и производствените технологии включват цялата производствена верига. Освен това те позволяват разгръщане на предимства по отношение на разходите и икономии от обемите.

BMW Group от дълги години работи по разработките на акумулаторни клетки и е изградила висока компетентност на оценяването, най-вече с разработката на моделите BMW i. С новия център по компетентност за акумулаторни клетки компанията ще комбинира своето ноу-хау от най-различни специализирани области и производствени мощности, ще го разшири и ще подобри неговата ефективност, с цел по-бързо постигане на значим напредък. Резултатите от изследователската работа ще бъдат прилагани директно в новите поколения батерии.

Пето поколение на електрическото задвижване на BMW Group от 2021 г. : електромоторът, трансмисията и управляващата електроника образуват един нов компонент

В момента BMW Group разработва за 2021 година своето вече пето поколение на електрическо задвижване, при което взаимодействието между електромотора, трансмисията, управляващата електроника и батерията са допълнително оптимизирани.

Решаващо преимущество на това бъдещо електрическо задвижване е, че електромоторът, трансмисията и управляващата електроника са комбинирани с един нов, индивидуален задвижващ компонент. Благодарение на компактната си конструкция този високо интегриран електрически задвижващ компонент заема значително по-малко място от трите отделни компонента при предишните поколения. Освен това благодарение на модулната си конструкция подлежи на адаптация по отношение на размера и може да бъде адаптиран към различни отделения за монтаж и различни степени на мощността. По този начин се повишава гъвкавостта за монтирането на нови електрически задвижващи компоненти в различни автомобилни деривати. Чрез интеграцията на електромотора, трансмисията и управляващата електроника в един компонент освен това се намалява броят на детайлите и като резултат се спестяват и разходи. Друг акцент е, че електромоторът не се нуждае от редкоземни елементи. По този начин BMW Group постига независимост от тяхната наличност.

Освен това петото поколение на електрическото задвижване включва и нови, по-мощни батерии. Благодарение на своята подлежаща на адаптиране по размер, модулна конструкция те могат да бъдат използвани гъвкаво в съответната автомобилна архитектура и съответните производствени мощности. Благодарение най-вече на модернизацията на батерията с новото електрическо задвижване пробегът на чисто електрическите автомобили се увеличава до 700 км. При Plug-in хибридните модели е възможен пробег до 100 км. С това BMW Group допълнително увеличава иновационното си лидерство.

Още днес BMW Group разполага с висока базова компетентност и производствени вериги при електрическите задвижвания. Електромоторите и батериите се разработват и произвеждат от самата компания. Благодарение на вътрешното производство BMW Group има решаваща преднина пред конкурентите си, като си осигурява ноу-хау при новите технологии, печели важна системна компетентност и може да ползва преимуществата по отношение на разходите.

Гъвкавите нови компоненти на електрическото задвижване и модернизираните модулни батерии и в бъдеще ще гарантират неограничените възможности за действие на BMW Group. Благодарение на тези електрически модулни системи до 2020 година всички моделни семейства – при съответното търсене – ще могат да бъдат оборудвани с всякакъв вид задвижване.

Петото поколение на електрическите задвижвания постига високи динамични характеристики и големи пробези при значително понижено тегло. То ще бъде интегрирано в двете гъвкави, модернизирани автомобилни архитектури, които към този момент ще бъдат подходящи за всякакви форми на задвижването. По този начин компанията може да покрие прогнозираното за 2025 година търсене на няколко стотин хиляди електрифицирани автомобили.

Международна мрежа от производствени мощности

BMW Group разполага с изключително гъвкава мрежа от производствени мощности, която може да реагира бързо на търсенето на електрифицирани модели. Всички електрифицирани модели се интегрират в съществуващата производствена система. Още днес компанията произвежда електрифицирани автомобили в десет завода по целия свят. Необходимите за това батерии идват от три завода за батерии в Динголфинг, Спартанбърг/САЩ и Шенянг/Китай. При това заводът на BMW Group в Динголфингима лидерска роля в рамките на мрежата от производствени мощности като център по компетентност за електрически задвижващи системи.

BMW Group е водещият производител на електрифицирани автомобили по целия свят

От януари до края на октомври BMW Group е доставила на клиенти по целия свят общо 78 096 BMW i, BMW iPerformance и електрифицирани автомобили MINI - ръст от 63,7%. С актуалните девет електрифицирани автомобила BMW Group е сред водещите производители по целия свят. До края на годината компанията ще продаде по целия свят 100 000 електрифицирани автомобила.

BMW/Autopress