Планирани са по-висока прозрачност и конкретни мерки при добива на кобалт.


BMW Group си поставя цел да повиши прозрачността в своята верига за доставки на акумулаторни клетки и в същото време да провери възможностите за реализиране на моделни проекти в Демократична република Конго.

Кобалтът е ключов компонент при производството на електрифицирани автомобили и се съдържа в големи количества във високоволтовите батерии на електромобили и Plug-In хибридите. Фирмите, които работят със суровината кобалт, се сблъскват с предизвикателството, че при добива на кобалт нарушенията на екологичните стандарти и човешките права не могат да бъдат изключени напълно.

Още от самото начало – преди повече от година и половина - BMW Group се ангажира с Responsible Cobalt Initiative (RCI) – съвместно с множество други компании и организации, правителството на Демократична република Конго и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (OECD). Целта на тази инициатива е повишаването на прозрачността и управлението, както и реализирането на съвместни мерки при справянето със социалните и екологични рискове във веригата за доставки на кобалт.

Въз основа на това BMW Group реши да предприеме по-нататъшни стъпки:

От една страна, до края на годината компанията ще повиши прозрачността в собствената си верига за доставка на кобалт. За тази цел информацията за пещите за топене и страните на произход на суровината ще бъдат направена публично достояние, независимо, че пещите за топене не са директни доставчици на BMW Group, а фирми, които са споменати като източници от доставчиците на Групата.

Освен това в момента заедно с независими партньори в проучване за изпълнимост BMW Group проверява доколко е възможно устойчиво подобряване на социалната и екологичната ситуация в мините за ръчен добив в Демократична република Конго. Конкретно се проучва възможността за реализиране на моделни проекти на място, които имат потенциал за мултиплициране в бъдеще.

Урсула Матар, ръководител Устойчиво развитие и опазването на околната среда в BMW Group, коментира: „BMW Group не добива кобалт, а получава тази суровина при закупуването на акумулаторни клетки, например. Въпреки това осъзнаваме, че при увеличаващото се търсене на електромобили ще трябва да бъде поета отговорност и по отношение на добива на важните суровини като кобалт. Нашата цел като премиум производител, а също и в интерес на нашите клиенти е да наложим прозрачна и устойчива верига на доставките, която отговаря на най-високите изисквания.“

Въз основа на последните данни BMW Group предполага, че първите стъпки за проучване на моделен проект ще могат да бъдат направени едновременно с публикуването на списък с пещите за топене и страни на произход още през декември 2017 г.

С взетите мерки в областта на веригата за доставка на акумулаторни клетки BMW Group подчертава, че подхожда цялостно към електрическата мобилност и взима под внимание всички аспекти на производствената верига, за да стимулира решенията за устойчива мобилност.

Източник: www.bmw.bg