Асоциацията на автомобилните производители в Европа (ACEA) публикува интересна статистика и интерактивна карта, в която демонстрира пазарното навлизане на електромобилите на територията на континента и анализира връзка между БВП на глава от населението и реализацията на тези автомобили с алтернативно задвижване за отделните европейски държави.

Според данните на ACEA, пазарен дял на електромобилите от 1% или повече процента се наблюдава единствено в държави от Западна Европа, които могат да се похвалят с БВП на глава от населението от над 30 000 евро. В държави с БВП под 17 000 евро, дяловото участие на автомобилите с електрическо задвижване е пренебрежим и клони към 0%.

От ACEA посочват и по-подробни данни за миналата година, като акцентират върху пазара на основните пет европейски пазара. В Германия, пазарният дял на електромобилите е 0.8% (3 351 607 продажби, 25 214 електромобила), във Великобритания е 1.4% (2 692 786 продажби, 36 917 електромобила), във Франция е 1.4% (2 015 177 продажби, 29 189 електромобила), в Италия е 0.2% (1 824 968 продажби, 2827 електромобила), а в Испания е 0.3% (1 147 007 продажби, 3654 електромобила).

Единственото по-сериозно изключение на европейския пазар е Норвегия, където навлизането на електромобили е на ниво от 29%. От ACEA коментират, че този феномен е обоснован в основна степен от БВП, което е 64 000 евро или почти два пъти по-голям от средния за съюза.

Статистиката на ACEA посочва и пазарите с най-лошо навлизане на електромобилите за 2016 година. На фона на Гърция с нейните 32 продадени електрически коли, пазарен дял от 0.04% и БВП от 16 300 евро, в България са били реализирани 21 коли за пазарен дял от 0.05% при БВП от 6600 евро. Силно незавидно е и представянето на Естония- 35 продажби, 0.2% пазарен дял при БВП от 15 900 евро.

Авто пресс