Последните данни на Асоциацията на автомобилните производители в Европа разпространи данните за регистрациите на нови леки коли през октомври и според тях българският автомобилен пазар отчита най-голямото увеличение.

Според статистиката, през изминалия месец в България са били регистрирани 3000 нови леки коли, което представлява ръст от 41.3% в сравнение с октомври миналата година. Резултатът за страната ни в края на първите десет месеца на годината е на ниво от 25 098 единици или с 20.5% повече в сравнение със същия период на 2016.

Ръст през октомври се отчита и според общата статистика на ACEA, като данните за изминалия месец са на ниво от 1 169 672 единици или с 5.9% повече в сравнение с миналата. В края на първите десет месеца, реализацията се е подобрила с 3.9% до 12 830 216 нови леки коли.

Подобрение в бизнеса в края на октомври се отчита на четири от основните европейски пазара- Италия (+8.9%), Испания (+7.3%), Франция (+4.8%) и Германия (+2.3%), а във Великобритания се регистрира понижение от 4.6%.