Според данните на руската аналитична агенция Автостат, за първите девет месеца на тази година делът на производството и продажбите на леки автомобили от чужди марки, произведени в Русия е достигнал рекордните за цялата история на руския автопазар 60,2%.

В сравнение с 2016-а година същият показател е нараснал с повече от два процента – тогава е бил 58%. А до 2014-а година делът на автомобилите от чужди марки, проидведени в Русия е бил доста по-нисък, но е растял с годините - в 2013-а година е бил 49%, в 2010-а 33%, а в 2007-а едва 18%.

Трябва да се отбележи интересното съотношение в продажбите на внесените автомобили на чужди марки и тедзи произведени в Русия – преди 8 – 10 години първите са били водещи по продажби с над 50% от пазара, а сега се под 18%.

Според директора на агенцията Автостат Сергей Целиков, практически всички водещи и големи чуждестранни автопроизводители вече имат в Русия собствено производство, ползват облегчен режим на промишлен монтаж или други преференции. В същото време същественното понижение на курса на рублата спрямо чуждите валути прави вносът на автомобили в Русия неизгоден.

Autostat