От вчера част от известните лондонски автобуси /дабълдекери/ карат с гориво създадено от смес на нафта и масло получено от използвано кафе. Това е първият случай в който биогориво получено от кафена утайка се използва в системата на обществения транспорт според BBC.

От кафените отпадъци, по специално патентована технология, се извличат 15–20% от съдържащото се в тях масло, а остатъкът се прави на бучки, които лесно се утилизират чрез изгаряне. Полученото масло се добавя в нафтата. По данни на британската асоциация на кафето, в страната ежедневно се изпиват 55 милиона чаши, което прави годишно около 200 000 тона кафени отпадъци.

С тази технология работи британският стартъп Bio-bean, създаден от търговеца Артър Кии. Компанията Bio-bean събира използваната утайка от кафе от заведенията, както и от фабриките за разтворимо кафе тип Нес и в собствения си завод извлича необходимия продукт. Артър предполага, че за едногодишната работа на един автобус е нужно изпиването на около 2,55 милиона чашки кафе. До момента компанията Bio-bean вече е изработила 6000 литра кафено масло за добавка съм дизеловото гориво.

Биогориво, произведено от отпадъци на обработени хранителни продукти, като кулинарно масло и месни мазнини, вече успешно се използва в много от 9500-е автобуса на Лондон, но кафето като добавка се прилага за пръв път. Ежегодно в Лондон се превозват над два милиарда пътници с автобуси.

Autopr