Нов търговско-сервизен комплекс на Турботракс отваря на 21-ви ноември

Качествените ремонти и техническо обслужване на тежкотоварните автомобили и автобусите са важни както за превозвачите, така и за клиентите, които разчитат на професионален превоз на пътници и товари. Държавата също поставя високи изисквания към автомобилните компании и доставчиците на резервни части и услуги в сектора. За да обслужи потребителите на DAF в България, Турботракс открива нов модерен търговско-сервизен комплекс, който ще отвори официално врати на 21 ноември. Центърът е и официален сервизен партньор на автобусите Youtong.

Комплексът се намира на бул. „Ботевградско шосе“ № 420 в София и включва търговска част, сервиз за камиони, автобуси и ремаркета, склад за резервни части и аксесоари. Разположен е върху терен от 12 700 кв.м., с удобна инфраструктура за улеснение на клиенти и партньори, а застроената площ е 3 175 кв.м.

„Новият ни център представлява динамична и модерна търговска среда, в която всеки клиент на DAF и Youtong да получи комплексна услуга. За нас е важно да осигурим най-добрия продукт за българските превозвачи и да им гарантираме надеждно и безопасно пътуване, като предоставим качествени ремонти и техническо обслужване на автомобилите“, заяви Георги Загоров, управител на Турботракс България.

В новия център могат да се обслужват по 12 автомобила едновременно. Вграденият петколонен подемник повдига до 75 т. и разполага с една фиксирана и 4 подвижни колони, които могат да работят отделно в различните секции, съответно с две и три колони. Височината на повдигане и натоварването се следи с дистанционно управление, а сигурността при неизправност се гарантира от два независими хидравлични кръга. Сервизът разполага и с пневмохидравличен крик с товароподемност 15 тона, който може да се ползва и в канали, и под подемници. Цехът за авторепаратура също е оборудван със стенд и подемници.

Бояджийският цех е с камера с вертикален въздушен поток и вентилационна система с шест агрегата, свързани директно към турбини за високо налягане. Това гарантира постоянен въздушен поток, дори и при замърсени филтри.

Предвидена е и автомивка за тежкотоварни автомобили и автобуси. Тя е автоматична четкова, с височина за преминаване от 4,34 м, а тази на миене е 4,20 м. Автомивката разполага със специална програма Bus mirror program за измиване на автобуси с ниски подове (височина от 175мм).
Смазочните материали в сервиза се управляват чрез шведска система (маслено стопанство), която позволява различни нива на достъп на служителите и разделяне на потоците на свежи и отработени масла. Самото събиране на отработеното масло също е разделно. То се извежда чрез маслена магистрала до резервоарите за съхранение, разделено на трансмисиони масла, двигателни масла и антифриз.

В новия търговско-сервизен комплекс на „Ботевградско шосе“ няма да се чака дълго. Удобният подход за товаро-разтоварни дейности улеснява процеса на обработка както при приемането на доставки, така и при дистрибуцията на резервни части към краен клиент.