Холдингът Бакулин Моторс Групп откри нов автобусен завод с име Волгабас-Владимир във Владимирска област. Обемът на инвестициите в проекта на първия етап е 3,5 милиарда рубли. Предприятието ще прави електрически автобуси и автобуси на газ от големия клас. Последните вече успешно са преминали тестовете и са готови за серийно производство.

В момента се водят преговори за доставка на продукцията на новия завод с държави от Близкия и Среден Изток, с някои африкански страни и Източна Европа. Проектната мощнос на първия етап на този научно-производствен комплекс е до 1000 автобуса годишно.

Волгабас-Владимир е първият автобусен завод, построен в Роусия за последните 30 години. Строителството на първия етап на комплекса е извършено за само три години. Новият завод отговаря на най-съвременните изисквания и стандарти на автомобилостроенето, има роботизирани комплекси за заварка на каросериите и лазерно разкрояване на метала.

Строителството на завода във Владимирска област ео обусловено от ред важни причини, като регионални данъчни облегчения за инвестициите, наличие в региона на висококвалифицирани научни и работни кадри, близост до нижеградския автомобилин клъстер.

В момента в кооперация със завода са задействани над 30 местни производителя на компоненти за автобуси. В момента благодарение на новия завод са създадени 280 работни места, а тази година се предвижда броят им да нарасне на 500.

autopress