Шведската автомобилна компания Volvo въведе за първи път в света решение, насочено към едни от най-опасните катастрофи. Стандартният пакет за безопасност в изцяло новото Volvo XC90 включва система за защита при внезапно напускане на пътното платно. Търсенето на решение за тези чести и сложни ситуации отвежда Volvo една стъпка по-близо до глобалната цел на марката, според която до 2020 г. никой не трябва да загива или да получава тежки травми в нов автомобил Volvo.

„Нашето решение се фокусира върху задържането на пътниците здраво на местата им и въвеждането на уникалната „поглъщаща енергията” функционалност на седалките. Това противодейства на гръбначните наранявания, които са сериозни и сравнително чести последици при сценариите с внезапно напускане на пътното платно”, казва проф. Лота Якобсън, старши технически специалист по безопасността в Центъра за безопасност на Volvo. Внезапното напускане на пътното платно е често срещан инцидент с различни причини като невнимание от страна на водача, умора или лоши метеорологични условия.

Например половината от всички фатални пътни инциденти в САЩ са катастрофи с внезапно напускане на пътното платно, докато в Швеция произшествията с един автомобил включват една трета от всички инциденти с пътнически автомобили, довели до фатален край или тежки наранявания. Катастрофите с внезапно напускане на пътното платно са също много сложни ситуации, при които пътниците често се движат в произволни посоки, а това поставя високи изисквания към обезопасяването в купето.

Към момента не съществуват никакви регулационни или рейтингови тестове за изследване възможностите на автомобила да се справи с катастрофи с внезапно напускане на пътното платно. „Ангажиментът към безопасността не е да издържиш тест или да получиш рейтинг”, казва Лота Якобсън. „Той е да откриеш как и защо се случват катастрофите и нараняванията и след това да разработиш технология, която да ги предотврати. За да постигнем нашата глобална цел, ние трябва да покрием всички видове катастрофи, които се случват в реалния трафик”.

Въз основа на данни от реалния живот инженерите от Volvo са разработили три завършени метода за проследяващо тестване на автомобили при катастрофи, наречени „Канавка”, „Във въздуха” и „Груб терен”. Методите служат за оценяване последствията при различни сценарии с внезапно напускане на пътното платно. При метода „Във въздуха” автомобилът напуска пътното платно със скорост от 80 км/ч. След първоначалния свободен полет автомобилът се приземява на гладка повърхност и продължава напред.

Разликата във височината е 80 см, което води до твърдо въздействие върху колелата. Това причинява мощни вертикални сили, същите, на които е подложен пилот на изтребител, когато катапултира седалката си в случай на опасност. Тестът „Канавка” е проектиран да повтаря подскачащите движения при навлизане в канавка, дълбока 80 см, и удряне в страничния насип, което причинява сериозни вертикални сили. Тестът „Груб терен” пресъздава неравно возене по терена, което води до значителни странични въртеливи движения в комбинация с вертикални и надлъжни движения на автомобила.

В допълнение към пълното тестване на автомобили при катастрофа инженерите от Volvo са създали също гъвкаво и многофункционално тестово съоръжение за оценка на позиционирането и задържането на пътника. Автомобилна седалка и система за задържане се монтират на многоосев индустриален робот. Роботът, който се използва заедно с манекен за тестване на катастрофи, може да бъде програмиран да симулира кинематиката на пътника при всеки от трите метода за проследяващо тестване или при всички други вариации на катастрофа с внезапно напускане на пътното платно.

При разработката на изцяло новото Volvo XC90 инженерите са се съсредоточили върху подкрепата на водача с нови технологии, които спомагат да се избегнат катастрофите с внезапно напускане на пътното платно. Моделът е оборудван с две ефективни системи, които помагат на водача за избягване на сценариите с внезапно напускане на платното.

Системата Lane Keeping Aid помага на водача да остане в лентата, като прилага допълнителен въртящ момент върху волана, ако автомобилът предстои да напусне лентата неволно. Системата Driver Alert Control открива и предупреждава уморените или разсеяни водачи. При изцяло новото XC90 тази система е усъвършенствана с нова функция Rest Stop Guidance, която насочва водача към най-близката зона за почивка.
.
Без гръбначни наранявания при произшествията

Предните предпазни колани се стягат възможно най-много, за да приберат назад и задържат пътниците на местата им. Задържането на пътника в изправена поза спомага за значително намаляване на риска от най-сериозните наранявания. Нараняванията на гръбнака са често срещани при сценариите с внезапно напускане на пътното платно. Опасността от сериозно нараняване или загиване в нов автомобил Volvo е намаляла с повече от две трети в сравнение с автомобилите, създадени през 70-те години.

В сравнение с общото значително намаляване на опасността от цялостно нараняване обаче честотата на нараняванията на гръдния кош и лумбалната област не е намаляла в същата степен - тези наранявания преобладават при сценариите с внезапно напускане на пътното платно, множество удари и въздействия. „При изследването на нашите собствени обширни данни за катастрофи открихме, че позата на пътника по време на прехвърляне на натоварването по гръбначния стълб е важен фактор. В много случаи силното прегъване на пътника се е оказало фактор на въздействие.

Най-честите гръбначни наранявания при произшествията с внезапно напускане на пътното платно са клиновидни фрактури в предната част на прешлена, получени при комбинация от осово натоварване и прегъване, както и компресионните фрактури”, казва Лота Якобсън. Решението на изцяло новото Volvo XC90 за защита при внезапно напускане на пътното платно включва две важни части. Технологията може да предвиди сценарий с внезапно напускане на пътното платно, като използва данни от усъвършенстваната сензорна система на автомобила.

Предните предпазни колани се стягат по електрически път възможно най-много, за да приберат назад и задържат пътниците на местата им. Теглещият капацитет на пристягане на предпазния колан е 1 мм на милисекунда, което означава, че предпазният колан може да обере 100 мм само за 0,1 секунди. Коланите са здраво стегнати, докато автомобилът е в движение. За да се предотвратят травми на гръбначния стълб, между седалката и нейната рамка се деформира механично функционалност за абсорбиране на енергията, която омекотява вертикалните сили, когато автомобилът се приземи твърдо върху терена.

„Със задържането на пътника в изправена поза и същевременно омекотяване на въздействието вертикалните сили, на които той е изложен, могат да бъдат намалени с до една трета. Това спомага за значително намаляване на риска от най-сериозните и чести гръбначни наранявания при тези ситуации”, казва Лота Якоб-сън.

Източник : http://www.monitor.bg