Kaufland България е първата ритейл компания, която се присъединява към Българската мрежа на Глобалния договор на ООН за отговорно корпоративно управление. Решението за членство в местната мрежа идва, след като миналата година Kaufland заедно с всички компании от групата Schwarz се присъедини към световната инициативата за устойчиви политики в бизнеса.

С членството си в Глобалния договор на ООН и в неговата местна мрежа в България търговската верига поема ангажимент да следва и прилага в своята дейност десетте принципа на ООН, разделени в четири основни категории – права на човека, социални стандарти, околна среда и борба с корупцията. Смята се, че именно локалните мрежи са движещата сила на инициативата, 10-те принципа и целите за устойчиво развитие на национално и регионално ниво.

„Решението за присъединяване на Kaufland България към Българската мрежа е желана и очаквана стъпка след включването на компаниите от група Schwarz в Глобалния договор на ООН. Kaufland България вече е припозната като обществено отговорна компания с принос към развитието на значими за обществото каузи и инициативи. Уверени сме, че техния ентусиазъм и нова перспектива ще допринесат за напредък по целите за устойчиво развитие, по които в Българската мрежа работим заедно, водени от обединяващите ни принципи и ценности.“, заяви Огнян Траянов, Председател на Българската мрежа.

Присъединявайки се към Глобалния договор и Българската мрежа, Kaufland за пореден път утвърждава позицията си на социално отговорна компания, чийто политики и инициативи многократно доказват стремежа на веригата към устойчиво развитие.

„За нас е чест да бъдем част от една мрежа, която с работата си показва, че бизнесът, посредством участието си в колективни социални проекти, е сила за добро. Вярвам, че Kaufland България ще допринесе в обмена на идеи и добри практики и ще донесе добавена стойност към проектите, които членовете на мрежата реализират в България“, каза Гергана Димитрова, мениджър „Корпоративни комуникации и CSR” в компанията.

Българската мрежа на Глобалния договор на ООН е обединение на отговорни компании, образователни институции и неправителствени организации. Функционира като част от глобалната мрежа на ООН вече 10 години след официалното прогласяване от н.пр. Бан Ки-Мун, генерален секретар на ООН и същевременно е национална партньорска организация на CSR Europe - водеща европейска бизнес мрежа за корпоративна социална отговорност. Местната мрежа на световната инициатива е обединяваща платформа на компаниите, които посредством действията си и колективните си социални проекти се стремят да подобрят устойчивия растеж в България и да имат позитивна роля за обществото.