Всеки трети новорегистриран в Бюрото по труда у нас през миналата година е бил освободен от работа заради пандемията, сочат данните на Агенцията по заетостта. Броят на всички регистрираните безработни към края на месец януари е малко под 230 000, предава "Монитор". 36,5 процента от тях са изпаднали от пазара на труда заради коронавируса. Безработицата в страната е 7% и обхваща възрастовия диапазон от 15-64 г., сочи още статистиката.

"Ако направим сравнение с януари 2019 г. - годината с рекордно ниска безработица, отчитаме ръст на безработните с 9,7%, или малко над 20 000 лица. Наблюдението на входящия поток в бюрата по труда през миналата година показа, че COVID пандемията е причина за освобождаването от работа за 36,5% от новорегистрираните безработни. Най-засегнати са работилите в хотелиерството и ресторантьорството - 26,7%, търговията - 16,4%, транспорт - 16%", обясни шефът на Агенцията по заетостта Драгомир Николов.

Той е категоричен, че мярката за най-засегнатите сектори ресторантьорство, хотелиерство и транспорт, известна като 80/20, осигури запазването на близо 30 000 работни места. Тук трябва да добавим и схемата "Запази ме", осигуряваща доходи на заети лица в принудителен неплатен отпуск, запази заетост на почти 44 хиляди души. Заедно с тези мерки се реализират и други. Например новата схема "Заетост за теб", осигуряваща поне 6-месечна заетост на безработни лица (включени близо 11 000), проектите за осигуряване на детегледачи на неработещи родители, за организиране на обучения за търсени от бизнеса професии и умения, както и действащите програми и проекти за заетост, финансирани от държавния бюджет и европейски фондове, обхванали общо над 25 000 безработни.

"При отсъствие на действащите и новите антикризисни мерки средногодишното равнище на безработица би било 13,4% и щяхме да стартираме 2021 с над 200 хиляди повече безработни, т.е. почти двойно повече от отчетените в края на декември 220 хилядирегистрирани в бюрата по труда. Така че, надявам се, до голяма степен да сме покрили очакванията на хората, търсещи помощ и работа", допълни още Николов.

През тази година е увеличен размерът за финансиране на трудовото възнаграждение на включените в субсидирана заетост безработни лица, като той варира от 500 до 950 лв. в зависимост от конкретната програма или мярка. Със средствата от държавния бюджет се предвижда да се осигури заетост на общо 14 495 безработни лица и обучения за 11 599, вкл. 1200 заети лица в средни, малки и микропредприятия.

Втората сфера с най-много новорегистрирани лица през отчетния период е сектор "Индустрия", в т.ч. отраслите "Преработваща промишленост" с 6847 лица и "Строителство" с 1072 души.

Пазарът на труда е динамичен и разнообразен, уточняват още от ДРСЗ. При специалистите с висше образование има търсене на следните професии: "Инженер електромеханично оборудване (машинен инженер)", "Инженер, механик", "Организатор, производство". Търсят се още: лекари, учители, счетоводители, медицински сестри и др.

При работниците и специалистите със средно общо или средно професионално образование търсенето е за електротехници, шлосери, машинни оператори, шивачи, кредитни специалисти, застрахователни агенти, оператори за производствена линия, печатар и др., а при лица с основно образование се търсят кадри за "Работник, кухня", "Работници в строителството", "Сезонен работник в земеделието", хигиенисти и други.

В по-малките градове обаче цифрите са доста по-добри, показва справка на „Монитор“. В края на месец декември регистрираните безработни в Дирекция "Бюро по труда" - Велико Търново, са 2513, което е с 34 лица повече от м. ноември, а в сравнение с месец октомври те са с 22 лица по-малко. В същото време увеличението спрямо декември 2019 г. е с 565 лица. Равнището на регистрираната безработица за региона на Дирекция "Бюро по труда" - Велико Търново, през декември е 5.2%

Отчита се запазване нивото на безработица в сравнение с предходния месец ноември, спад от 0.2 процентни пункта спрямо октомври и ръст с 1.1 процентни пункта спрямо година по-рано. За ползване на посредничеството и услугите на бюрата по труда през декември са се регистрирали нови 475 безработни. Освен тях други 13 души от групите на търсещите работа заети, учащи и пенсионери също са се регистрирали в бюрото по труда.

През декември 2020 г. броят на постъпилите на работа безработни лица е 191 лица, като 88.4% от тях са устроени в реалната икономика. През изминалия месец 6 лица от групата на пенсионерите, учащите и заетите също са намерили своето ново работно място чрез бюрото по труда. В сравнение с месец декември 2019 г. се отчита ръст на започналите работа безработни. През месец декември 2020 г. най-много започнали работа се отчитат в следните икономически сектори: преработваща промишленост - 35,6%, административни и спомагателни дейности - 14.6%, финансови и застрахователни дейности - 12,7%, търговия и ремонт на автомобили - 11.4%, хотелиерство и ресторантьорство - 11%, и др.

Заявените работни места на първичния пазар на труда през декември са 182. Най-голям дял свободни работни места са заявени в преработващата промишленост (47.8%), търговията (14.2%), хотелиерство и ресторантьорство (12%), административни и спомагателни дейности (8,2%), строителство (7.6%) и финансови и застрахователни дейности (5.4%).

Най-търсените професии през месеца са: монтажници; машинни оператори на стационарни машини и съоръжения; работници в добивната и преработващата промишленост, стопански и административни специалисти; строителство и транспорт; квалифицирани работници по производство на храни, облекло, дървени изделия; продавачи; водачи на МПС и подвижни съоръжения; охранители и др.

Прочети още на: https://www.dnes.bg/stranata/2021/03/09/vseki-treti-bezraboten-ostanal-bez-prepitanie-zaradi-pandemiiata.482512