Общинската „Хасково – ТВ“ да бъде закрита от Нова година, предлага със своя докладна за сесията на 29 декември кметът Добри Беливанов.

В нея се припомня, че телевизията е създадена с решение на общинския съвет от 25 октомври 2013 г. Тя е със самостоятелен бюджет, който се формира със собствени приходи на общината. В телевизията има директор, по двама оператори, репортери и монтажисти, както и по един щат за специалист излъчване на програма и рекламен мениджър.

В кметската докладна се посочва, че приходите на телевизията от реклама за 2014 г. са 59 279 лв., а разходите – 122 390 лв. През 2015-а до ноември общинската телевизия има приходи от 39 099 лв., а разходите й са 119 579 лв. Данните сочат, че приходите за 11-те месеца на тази година са намалели с 28% спрямо същия период на 2014-а, а разходите са се увеличили с 16%.

Градоначалникът посочва, че дейността на общинската телевизия е нерентабилна и че няма доказателства за обществена полза от нейната дейност.

Със закриването на телевизията от общината целят спестяване на разходи и придобиване на движимото й имущество, което да се ползва по предназначение.

Ако докладната бъде приета общинската телевизия трябва да спре работа от 1 януари 2016-а.

Инфо - Haskovo.info