Съветът за електронни медии на свое заседание, проведено на 20 май 2014 г., издаде лиценз на чисто нов български канал. Най-новата телевизия в България ще се казва “България 24'' и ще излъчва от Варна. Собственик на канала е  ВИЖЪН ЛАБ ЕООД със седалище в град Варна.

“България 24'' ще има политематичен профил и няма да бъде специализиран само в един жанр. Според разрешението дадено от Съветът за електронни медии, канала ще излъчва по кабел и сателит като ще има 24 часова програма. Началната дата за старт на канала е 2 Юли 2014 година.

Ето и пълното решение за издаване на лиценза от СЕМ :

СЪВЕТЪТ ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ на основание чл. 32, ал. 1, т. 16 и т. 16а, във връзка с чл. 125а, ал. 1 и ал. 5 и чл. 125к от Закона за радиото и телевизията и чл. 9, т. 2 от Тарифа за таксите за радио- и телевизионна дейност

Р Е Ш И: 

І. ДА РЕГИСТРИРА като доставчик на линейна медийна услуга (телевизионен оператор) ВИЖЪН ЛАБ ЕООД, ЕИК 200963607.
II. ДА ВПИШЕ в Първи раздел на Публичния регистър: 
1. Телевизионна програма с: Наименование (търговска марка):“България 24”
Способ на разпространение: чрез кабелни електронни съобщителни и спътникови мрежи;    
Териториален обхват: национален; Програмен профил:  общ (политематичен);
Продължителност на програмата: 24 часа; 
Начална дата на разпространение:02.07.2014 г.; 

Очаквайте скоро още информация за новия канал.

* Логото в тази статия е само примерно!
** Информацията за лиценза е достъпна и на сайта на CEM - www.cem.bg