Представителите на стартъп екоситемата в България застават зад ефективното регламентиране на новите бизнес модели и услуги в страната и се обявяват твърдо срещу предложените промени в закона, засягащи краткосрочното отдаване под наем на апартаменти

По време на специална пресконференция днес във връзка с предложението за промяна в закона за туризма на Република България, внесено от депутатите Менда Стоянова (ГЕРБ) и Валери Симеонов (Обединени патриоти/НФСБ), BESCO (Българската стартъп асоциация) заявиха ясно позицията си, че краткосрочното отдаване под наем на апартаменти трябва да остане възможно. Представителите на стартъп компаниите в България изказват силна загриженост, че предложената промяна в Закона за туризма ще нанесе сериозни вреди върху бизнеса и свързаните с него индустрии. От BESCO категорично подкрепят нуждата от по-добро регламентиране на този вид услуги, като заявяват желанието си да участват в подобряването на законовата уредба. В същото време от Българската стартъп асоциация изказват силната си загриженост, че така предложената промяна в Закона за туризма ще нанесе сериозни вреди върху бизнеса, свързаните индустрии, както и цялостно върху потребителите в България.

От BESCO заявяват, че така направените предложения за промяна на закона ще доведат до ограничаване на туристическите услуги и неравнопоставеност на различните доставчици на такива. Основен проблем в това отношение е процедурата по сертификация на туристическите обекти. Процедурата по категоризация е тромава, недигитализирана и свързана с множество документация, което затруднява и самите отговорни комисии на местно ниво. 

„Съществуващата наредба за изискванията към местата за настаняване, както и самият Закон за туризма съдържат изисквания, които не съответстват на съвременната реалност и новите бизнес модели. Пример за това е изискването за поставяне на табели в близост до входа с информация за фирмата, седалището и адреса на управление на търговеца, имената на управителя на обекта с телефон за контакт, наличието на рецепция, виненочервена табела със златни звезди, официален ценоразпис, книга за оплаквания и дори задължителен стационарен телефон.“, поясни Борис Павлов от BESCO и изпълнителен директор на водеща компания за управление на имоти.

„В BESCO категорично вярваме, че предвидените в законопроекта ограничения и дори спиране на работата на глобални платофрми, са недемократични. Заложените механизми за контрол прехвърлят отговорността от компетентните български органи (Министерство на туризма и КЗП) към електронните платформи.“, каза Добромир Иванов, изпълнителен директор на BESCO.

Предвидените законови промени предвиждат за „системно нарушение“, което води до прекратяване на достъпа до съответната платформа в цяла България, ако някой от съответните платформи-доставчици не изпълни в срок от 3 месеца условието да удостовери, че няколко хиляди имота от най-различен тип са категоризирани според Закона за туризма. Този процес, освен крайната му нереалистичност, би лишил българските граждани от възможността изобщо да използват онлайн запазването на места за настаняване като услуга както в България, така и където и да е по света.

Друга ключова причина, която изтъкна Българската стартъп асоциация на пресконференцията е, че платформите за краткосрочни наеми не са насочени единствено към туристите. Голяма част от апартаментите в съответните платформи често се наемат от чуждестранни и български служители, клиенти и партньори на български и международни компании и институции, от театри, филмови студия, телевизии и рекламни агенции, от спортни отбори, държавни университети и студенти по обменни програми поради ред причини и за по-дълги периоди. Или по друг начин казано - голяма част от пребиваващите в апартаментите не попадат в дефиницията „турист“ съгласно §1 от Допълнителните разпоредби на Закона за туризма. Настаняването на тези лица не следва да бъде третирано като „туристическа услуга“.

Според BESCO мотивите, с които се внасят предложенията за промени в закона, не само не са точни, но и в голямата си цялост нерелевантни към действителността в България. Асоциацията счита, темата е изключително важна и може да нанесе много големи щети както върху икономиката на страната ни, така и върху живота на много хора в България. Ето защо, BESCO заявява готовността си да се включи в работни групи, които подобрят законодателната дейност по отговорен и прозрачен начин, отговарящ на нуждите на новите бизнес модели.

BESCO предоставят допълнителни икономически данни, изготвени от Airdna (платформата за статистика на Airbnb потреблението) и Националният Статистически Институт (НСИ), които ще намерите във факт листа.