С резолюция на генералната асамблея на ООН 21 ноември е обявен за Световен ден на телевизията. Включването на тази дата в календара на най-голямата международна организация е признание за нарастващото влияние на телевизията като важен фактор за формиране на обществените нагласи.

За поредна година Европейският съюз за радио и телевизия (EBU), Асоциацията на търговските телевизии в Европа (ACT) и Асоциацията на радио- и телевизионните търговски къщи обединяват усилията си в отбелязването на Световния ден на телевизията.

Като обществена медия и редовен член на EBU, Българската национална телевизия в рамките на деня ще излъчи 30-секунден видео клип, продуциран от трите авторитетни европейски организации на телевизионните оператори, който ще бъде включен и в програмите наоператори в Европа, Азия, Канада, САЩ и Австралия. Кампанията всоциалните мрежи ще използва хаштаг #WeloveTVи #WorldTVDay.

Последните проучвания на EBU в 33 държави показват, че нивото на доверие в традиционните медии нараства в цяла Европа, тъй като хората все по-често поставят под въпрос истинността на това, което гледат и четат онлайн. 70% от участвалите в изследването вярват на информацията, получавана от телевизиите, а в 11 от изследваните страни телевизията все още е медията лидер на обществено доверие.

Световният ден на телевизията е обявен от ООН през 1996 година, а датата отбелязва първия Световния телевизионен форум, проведен под егидата на международната организация. Отбелязването му е признание за нарастващата роля, която медиите оказват върху международните процеси и огромната сила на аудиовизията за привличане на общественото внимание към важни за човечеството проблеми.