По-високи приходи и увеличаване на загубата. Това показват резултатите през първото тримесечие на bTV Media Group, собственост на базираната в Чехия Central European Media Enterprises (СМЕ), съобщава capital.bg.

Откъде идва ръстът на приходите

Нетните приходи на bTV са нараснали със 17.4% на годишна база до 19.3 млн. долара. Ръстът се дължи основно на постъпленията на медиата от такса абонамент и разпространение на съдържание, които са се повишили с 49.6% спрямо януари - март 2013 г. Още преди година и половина телевизията предоговори цените, които й плащат кабелните и сателитни оператори за правото да разпространяват програмите й. Това беше и политика на СМЕ на всички пазари в региона, на които присъства - България, Хърватия, Чехия, Румъния, Словакия и Словения.

Постъпленията от реклама са нараснали 3% за периода. В отчета на СМЕ за първото тримесечие се вижда, че българското поделение е запазило стабилен дял от аудиторията и на дневна база, и в праймтайма (най-гледаното време от 19 до 22 часа - виж инфографиката). Първите три месеца на годината потвърждават изводите от годишния доклад на СМЕ за българския им бизнес през 2013 г., че засега ситуацията е спокойна и макар и с малко, приходите отчитат ръст (3% за bTV Media Group за 2013 г.).

Българският бизнес се представя сравнително добре, като по-високо увеличение на приходите отчитат само поделенията в Чехия и Румъния. Загубата на bTV Media Group обаче се е увеличила с 13.1% и в края на март е достигнала 2.7 млн. долара при 2.4 млн. през първото тримесечие на миналата година.

Изправяне на крака

Факт е, че една най-често споменаваните фрази в годишния отчет на СМЕ е: "Компанията може да не разполага с достатъчно ликвидност, за да продължи да финансира операциите си в средата на 2014 г." Изминалата година е турбулентна за компанията. СМЕ имаше проблеми със сателитните, кабелните и интернет операторите на няколко пазара, рекламните инвестиции продължиха да стагнират, а общите приходи на компанията се свиха за пореден път с 10%.

В началото на месеца основният акционер в CME - американската Time Warner, приключи успешно процедурата по увеличението на капитала на компанията и вече държи 75.1% в нея.

Засега каналите на компанията в България не генерират чак толкова големи проблеми като тези на други пазари, но носят далеч по-малко приходи от първоначалните очаквания. През 2013 г. CME записа 79.7 млн. долара загуба от обезценка на търговската репутация и нематериалните активи в България и Словения. Накратко това значи, че за година търговската марка bTV струва с 12 млн. долара по-малко. Причината е, че bTV е коригирала значително надолу очакванията за бъдещите си приходи.

"Ако отстъпките продължат да се увеличават, ще се наложи да запишем допълнително обезценяване през бъдещи периоди", се казва в отчета на компанията за 2013 г. Намаляването на стойността на бизнеса на СМЕ през 2013 г. все пак е сравнително малко. Само година по-рано компанията отписва 522.5 млн. долара в тази графа (от които 7.2 млн. обезценка на марката в България, 180 млн. за лицензите за излъчване в България, Румъния и Словакия и 297.9 млн. за търговска репутация в България и Чехия). bTV е натрупала общо 144 млн. долара обезценка на търговската репутация от 2011 г. насам.

За първото тримесечие CME е съумяла да намали значително загубата си и тя е била 2.3 млн. долара при 20.8 млн. долара година по-рано.

Източник: http://www.capital.bg