Разговорите по GSM поевтиняват от 14 т. м. От април хората в цяла България могат да говорят от домашния си телефон на цената на градски разговор с всички останали фиксирани телефони в техния регион.

Това става възможно след обединяването на телефонните кодове, които започват с 2 или 3 еднакви цифри в един общ код.

Освен това хората ще могат да запазват телефонния си номер, ако се преместят в друго населено място в същия регион.

Новият модел на тарифиране при GSM разговорите е „30 плюс 1”. Досега абонатите на мобилните оператори плащаха по модела “60 секунди плюс 1”.

Това означава, че колкото и секунди да се говори в рамките на първата 1 минута, тя се плаща цялата. Едва след изтичането на първите 60 секунди, разговорът се заплаща за всяка реално изговорена секунда.

Трябва да ни предложат 2 тарифи

С новия модел вече се плащат без значение от продължителността на разговора само първите 30 секунди от разговора. По-евтиното тарифиране ще важи за новоподписаните договори, а не за вече сключените с мобилни оператори.

От Vivacom информираха, че вече са въвели тарифиране по новите изисквания. От Globul съобщават, че от 14-и април операторите се задължават да предложат на своите клиенти нови тарифни планове, при които първоначалният период на таксуване е 30 секунди, а след това отчитането е на секунда.

Globul ще предложи такива тарифи в указания от решението на КРС срок. Отчитането на разговорите по сега съществуващите тарифи се запазва, посочват от оператора. От M-Tel информират, че с промените КРС задължава операторите да предложат на клиентите си най-малко 2 тарифи, при които се прилага първоначален минимален период на таксуване до 30 секунди за изходящи повиквания, като след това таксуването е на секунда.

M-Tel също ще се съобрази с новите изисквания. Освен това по решение на КРС се въвежда лимит за таксуване на мобилен интернет от 50 лева на месец. А при достигане на 50 на сто от кредитния лимит операторите вече са длъжни да информират клиента.

Източник: в-к Политика