ДЕКЛАРАЦИЯ НА АСОЦИАЦИЯ НА ТЕЛЕВИЗИОННИТЕ ПРОДУЦЕНТИ

Относно появилите си в медиите публикации, свързани със смс кореспонденция между представители на медиите и на властта.

Във връзка с изтеклите през последните дни публикации в медиите за смс-и между представители на медиите и на властта, Асоциацията на телевизионните продуценти категорично изразява несъгласието си с поредните опити да се дискредитира работата на българския журналист.

Журналистите в България работят в изключително трудна среда и всеки опит да се ограничи, да се контролира или да се влияе върху тяхното професионално поведение е посегателство върху демокрацията и личната неприкосновеност, и представлява (не)осъзнат опит за цензура. 

Призоваваме органите на реда и държавата да потърсят отговорност на извършителите, виновни за незаконното подслушване на журналисти, и да предприемат всички необходими мерки за гарантиране на демократичните ценности в българската медийна среда.

 

София, 29.01.2014 година