Асоциацията на телевизионните продуценти остро осъжда зверския терористичен акт в Париж, в който журналисти платиха с живота си правото да мислят и да се изразяват свободно. Кървавият атентат в редакцията на френското сатирично издание “Шарли Ебдо” е не само посегателство срещу най-висшата ценност - човешкия живот, но и наказателна акция срещу най-големия враг на фундаментализма  - свободата на словото, смехът на свободния човек. Хуморът е отрицание на фанатизма – където има хумор, фанатизмът не може да съществува, както и фанатикът никога не може да има чувство за хумор.

Ние, телевизионните продуценти, като хора, чиято работа е изцяло свързана с медиите, възприемаме свободата на словото като една от най-великите придобивки на съвременния свят, без която не може да има справедливо общество и прогрес. За нас това е идеал, в който се уповаваме и винаги сме защитавали ден след ден, година след година. Този атентат е удар по гражданските свободи и права, той е прицелен в самото сърце на демокрацията и на свободолюбивия европейски дух. Убийството на невинни не може да бъде оправдано с никаква кауза или идеология. Целта на терористите е още по-крайна -  не свободният човешки избор, а страхът и примирението да определят живота, мечтите и решенията ни.

Асоциацията на телевизионните продуценти изразява своята съпричастност към скръбта на близките и семействата на жертвите, както и солидарността си към целия френския народ. Оставаме с надежда, че виновниците за това чудовищно престъпление ще бъдат разкрити и наказани, и с общи усилия ще бъде спечелена най-трудната битка - битката със страха и примирението.

София, 09.01.2015 г.

Мария Савова
Изпълнителен директор
На Асоциацията на телевизионните продуценти