Днес, 28 април, Съветът за електронни медии утвърди избора на Десислава Преображенска за член на Управителния съвет на БНТ. Тя ще поеме ресора „Политика за технологично обновление и европейски програми”.

Десислава Преображенска е юрист по образование и притежава доказан професионален опит в областта на регулиране на електронните съобщения, лицензирането на телекомуникационните, радио- и телевизионните и пощенските оператори. Заемала е длъжностите юрисконсулт в дирекция „Правна” и началник отдел „Правно регулиране и индивидуални административни актове” на Комисията за регулиране на съобщенията. В периода юли 2009 г. – юли 2014 г. е била член на същата комисия.