Най-новият спортен канал Диема Спорт 2 HD получи лиценз и от СЕМ. Това стана официално вчера когато бе качен и документа от заседанието на СЕМ проведено на 28 ЮЛИ.

Ето и самото решение:

Р Е Ш И:
І. ДА РЕГИСТРИРА като доставчик на линейна медийна услуга (телевизионен
оператор) “НОВА БРОУДКАСТИНГ ГРУП” АД, 
II. ДА ВПИШЕ в Първи раздел на Публичния регистър:
1. Телевизионна програма с:
Наименование/ търговска марка: “Диема спорт 2”
Способ на разпространение: чрез кабелни електронни
съобщителни и спътникови мрежи;
Териториален обхват: национален;
Програмен профил: специализиран (спортен);
Продължителност на програмата: 24 часа;
Начална дата на разпространение: 08.08.2015 г.

Така телевизия Диема Спорт 2 вече официално е готова за старт на 8 август.