Електроразпределение Север финализира проект за обновяване на мрежа ниско напрежение в селата Климент и Капитан Петко, и кв. Кирково на град Велики Преслав, област Шумен. При рехабилитацията са вложени над 6200 метра усукан изолиран проводник, който от една страна е значително по-устойчив на неблагоприятни атмосферни влияния, а от друга - по-малко „привлекателен“ за злонамерени посегателства. В участъци от ремонтираните мрежи са монтирани и нови стълбове, електромерни табла и средства за търговско измерване.

Реконструкцията на стойност 45 хиляди лева ще повиши сигурността на електрозахранване на над 2000 домакинства и фирми в областта. Проектът е част от инвестиционната програма на ЕРП Север, по едно от нейните направления за обновяване на електроразпределителната мрежа в малките населени места. 

От началото на 2019 година до сега ЕРП Север е вложило 1,5 милиона лева в поддръжка, рехабилитация и развитие на мрежата на територията на областта. До края на годината са планирани проекти на обща стойност 0,5 милиона лева.