Управляващият директор на Фокс Интернешънъл Ченълс България ЕООД Красимир Николов бе избран за член на Управителния съвет на Асоциация на българските радио- и телевизионни оператори - АБРО.

Мястото от телевизионната квота бе овакантено от Десислава Тошева, след като тя се оттегли от управлението на ТВ7 ЕАД и ББТ ЕАД. Според изпълнителния директор на асоциацията Мехти Меликов сред приоритетните задачи на АБРО са изработването на дългосрочна и адекватна визия, която да отговаря на променящите се услуги и среда за разпространение на съдържание, затвърждаването на саморегулацията в бранша и конкретни решения по линия на авторското право. „В България има много играчи, които неглижират авторските права и създават условия за нелоялна конкуренция. Саморегулацията изисква всеки да осъзнае своята роля, да носи отговорност и да участва с постоянство в този процес“, коментира Красимир Николов. Според него “основната роля на Асоциацията е да се противопоставя активно на неподходящите регулаторни решения и да подпомага адекватните промени на законовата рамка, най-вече там, където уредбата изостава от динамичното развитие на бранша - разпространението на телевизионно съдържание извън линейните канали”. В АБРО членуват радио- и телевизионни оператори с всички способи на разпространение. Освен една от най-активните браншови организации в сектора, АБРО е силен и разпознаваем лейбъл на радио- и телевизионната индустрия.