По повод избора на депутата Слави Бинев за председател на парламентарната Комисия по културата и медиите председателят на СЕМ Георги Лозанов заявява:

"Мога единствено да изразя персонално мнение и, разбира се, да се солидаризирам с голяма част от колегията в медиите и от колегията в културата. Това назначение е изненадващо, защото не са намерили за председател на комисията някой, който да има професионална биография, свързана с културата и медиите, която да е разпозната и приемлива за обществото.

Да не говорим, че г-н Бинев преди като евродепутат имаше крайно негативно отношение към медиите, включително и към обществените, продиктувано до голяма степен от това, че се чувстваше недооценен като медийно присъствие. Ако подобна персонална гледна точка бъде защитавана в ролята му на председател на комисията по медиите, това би било много рисковано от гледна точка на институцията.

Най-малкото, което трябва да се каже, е, че трябва да е човек, който има професионална биография в сферата на културата. Нека да не забравяме, че предишният председател беше Стефан Данаилов, едно от лицата на българската култура." (Със съкращения)

Източник: offnews.bg