Норвежкият собственик на Globul - Telenor, отчете забавяне на спада на приходите и ръст на клиентите през последното тримесечие на миналата година. Отчетът идва половин година след смяната на собствеността и на фона на план за подготвяно технологично обновление на телекомуникационната мрежа в страната.

Повече клиенти

Според данните през последното тримесечие на миналата година вторият по големина GSM оператор в България е реализирал приходи в размер на 696 млн. норвежки крони, което се равнява на 162.6 млн. лв. "Общите приходи на Globul за тримесечието отбелязаха спад от 7% в сравнение със същия период на предишната година, като данните и за двата периода са преизчислени съгласно счетоводната политика на Telenor. Спадът се дължи най-вече на рязкото намаление на цените за терминиране, наложено от регулатора на 1 юли 2012 г. Без да се вземат предвид промените в цените за терминиране, приходите за тримесечието отбелязаха спад от 3.3%, който се дължи най-вече на извънредните приходи, регистрирани от компанията през последното тримесечие на 2012 г.", се казва в прессъобщение на българското дружество.

Данните показват още по-слаби продажбите на телефонни апарати, извършвани чрез търговската мрежа на компанията, но спадът от тях е бил компенсиран от притока на нови абонати. В края на декември базата от клиенти, които имат сключен договор с Globul, е с 5.5% по-широка спрямо година по-рано и достига до 2.7 млн. абонати. С 1.5% се е увеличил и броят на потребителите на предплатени услуги. Дружеството отчита спад на приходите в корпоративния сегмент, породен от изключително силната конкуренция и отбелязва, че негативният ефект е бил компенсиран от силните приходи в сегмента на частните потребители.

От Globul отчитат 42% ръст на приходите от услугите за пренос на данни в мрежата на Globul спрямо четвъртото тримесечие на 2012 г. От дружеството считат, че проникването на мобилните услуги на пазара в България вече достига до 150%.

Отчетът не дава ясна представа за това каква е печалбата на Globul за 2013 г. Това ще се види от годишния отчет на регистрираното в България дружество, който следва да бъде публикуван в Търговския регистър. В прессъобщение на компанията се посочва, че в сравнение с четвъртото тримесечие на 2012 г. печалбата преди данъци, такси и амортизации на GSM се е свила с 11.8%, което се дължи основно на регулаторно намалените цени на едро.

От отчета на норвежкото дружество става ясно, че новият собственик на компанията от август до декември е начислявал значителни амортизации, свързани с обновяване на мрежата. Както "Капитал" писа, Telenor подготвя цялостна подмяна на оборудването на Globul и води преговори със ZTE, Huawei, Ericsson и NSN като доставчици на техника. Изборът на изпълнител трябва да бъде направен още през този месец. Все още норвежката компания не назовава размера на сумата, която се подготвя да инвестира в технологичната модернизация на GSM оператора, но се очаква, че тя ще възлезе на 300 млн. евро. Според плановете подмяната на мрежата (network swap) трябва да бъде извършена в рамките на 2014 г. Инвестицията е една от значителните в бизнес плана на Telenor за тази година и в отчета е спомената редом до покупката на сателита "Тор".

Големи надежди се възлагат на Азия

За норвежкия собственик на Globul 2013 г. завършва с минимален растеж на приходите от 1% до 104 млрд. крони. Негативно върху резултатите на дружество е повлияла динамиката в курса на кроната. Telenor е спечелил 17 млн. нови клиенти през миналата година, като от тях 5 млн. са приобщени през последното тримесечие. Общо броят на абонатите на мобилни услуги в групата достига до 166 млн. Растежът се дължи основно на Индия, Пакистан и Бангладеш. От отчета се вижда, че 45% от приходите на групата идват от азиатските пазари, а приносът на Европа и Норвегия е с по 24%. Заради перспективите за по-голям и бърз растеж през настоящата година Telenor смята да се фокусира в дейността си основно върху азиатските пазари. Фокусът на внимание ще бъде насочен към Мианмар, където компанията получи лиценз като телекомуникационен оператор. Със своето 60-милионно население, сред което проникването на мобилни услуги е едва 50%, на страната се гледа с големи очаквания.

 

http://www.capital.bg