30+1=60. 60+2=120. 121+4=180. Така работи математиката, когато се изчисляват сметките при голяма част от тарифите на мобилните оператори, просто защото отчитането не става на всяка секунда проведен разговор, а на по-големи интервали от по половин или цяла минута. 

Някои клиенти вероятно не са го осъзнали, макар да са го подписали в договора си. Но по-важното е, че дори и да го знаете, и дори и след като имате възможност да го избегнете, вероятно пак ще предпочетете този вариант, вместо да заложите на класическото 30+1 да е равно на 31 и т.н. Все пак вследствие на новите регулаторни изисквания промяна в схемата на тарифиране се очаква да има. И тя ще даде възможност на клиентите, ако желаят, да плащат каквото използват, и нито стотинка повече. И макар операторите да имат елегантни начини да заобикалят рестриктивната мярка, евентуалните нови правила предизвикват отпор от тяхна страна, изразяващ се по всички възможни начини - от съдебно обжалване, през лобиране на високо ниво до официални протести.

Не толкова и не само защото допълнителната регулация ще донесе финансови минуси за тях, а по-скоро защото тя е поредният удар на институциите върху бизнеса им - след като цените на дребно за роуминга в ЕС бяха орязани драстично, след като тарифите на едро за свързване между мрежите им бяха свалени с пъти, след като бяха задължени да пренасят номерата на клиентите си в рамките на дни, и пред лицето на още по-драконовски ограничения, готвени в Брюксел, допълнителните лимити, налагани им на местно ниво, като че ли се оказват капка, преливаща чашата на търпението им.

Череп с кръстосани кости

Към момента основната част от тарифите на мобилните оператори са структурирани така, че (особено при по-атрактивните от тях) билингът е на 60+1 секунди. Тоест независимо колко секунди абонатът говори след повикването, му се таксува поне една минута, а едва след това се тарифират точните секунди. При част от тарифите закръгляването нагоре го има и за всяка следваща минута. За да промени това положение в полза на потребителите, Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) в края на януари със специално свое решение прие нови Общи изисквания към операторите. Документът се очаква да влезе в сила от 14 април тази година, първоначално предвиждаше всички оферти на телекомите да са с т.нар. посекундно отчитане на разговорите. След задължителните за такава промяна консултации с бранша обаче той беше трансформиран така, че операторите да са длъжни да имат поне по две оферти с тарифиране 30+1 секунди във всеки сегмент на пазара.

На практика това означава, че клиентите на предплатени карти, тези на абонаментен договор за мобилна услуга и потребителите на фиксирана връзка ще могат да избират между няколко тарифи, две от които задължително са с отчитане на разговора на всяка секунда след първите 30.
"При сегашното отчитане често дори да говорите една минута и една секунда, от оператора се отчитат две минути. Така голямото количество безплатни минути се изяждат и се превръщат в една фикция", обоснова се председателят на КРС Веселин Божков.

Друга важна промяна, предвидена в новите общи изисквания към телекомите е, че те вече ще са длъжни да поставят месечен кредитен лимит от 50 лв. за мобилен интернет (освен ако не са договорили с абоната друго) и при доближаването му да информират потребителя. Смисълът и тук е ясен - да се елиминират случаите, в които клиентите получават огромни сметки, натрупани от пренос на данни, без дори да са разбрали, че смартфонът им е "безчинствал" сам в мрежата. Легендите за абонати, плащащи интернет разходките на умния си телефон са множество, но най-масивни обикновено са сумите, натрупани в роуминг.

Извън тези най-важни корекции в документа, приет от КРС, има и доста други "забавни" задачки за операторите: да разпечатват общите си условия към клиентите и да ги поставят на видно място във всеки свой обект, да ги поставят на челната си и на всяка следваща страница в интернет, да дават на всеки абонат договора му задължително на хартия, да изписват срока на договора, датата на сключването му и евентуалните неустойки с едър шрифт и т.н.

"В първоначалния вариант на общите изисквания се предвиждаха задължения за компаниите, граничещи с това да поставят череп с кръстосани кости на всяка страница от договора си с абоната. Буквално се изискваше на мястото за подпис да има специален знак за особена опасност", коментира юрист от сектора. В крайна сметка символите, подобни на тези за превоз на химически отрови, са отпаднали от общите изисквания на КРС. И в сегашния си вариант обаче документът е достатъчно ясен - регулаторът безусловно се намесва в защита на по-слабо информираните потребители. Което няма как да не предизвика ответната, също толкова "мила", реакция от операторите. Тя и не закъсня.

По всички линии на обжалване...

Ако трябва да обобщим, от трите водещи телекома "Мобилтел" и "Глобул" са против изискванията на регулатора и ги обжалват поотделно пред ВАС, а БТК, макар и да не е във възторг от новите правила, просто ще ги приложи, ако наистина влязат в сила.

"Наша политика е да осигуряваме възможно най-голям избор от тарифни планове, съобразени с индивидуалните нужди и потребление на всеки клиент. В съответствие с решението на КРС от средата на април ще въведем нови тарифни предложения, с които да разширим портфолиото си от оферти за потребителите", коментираха от БТК. Съвсем друго е звученето на позицията на телекома, изпратена до регулатора в рамките на задължителното обществено обсъждане на документа. Становищата на заинтересованите страни са в един тон: този на предварително вбесен хищник, забелязал клетката, към която го насочват. Не по-малко остро от това на "Мобилтел" и "Глобул" е и писмото на БТК.

"Предложеното от КРС изменение... не съответства с правилата на Закона за електронните съобщения (ЗЕС) относно обслужване на абонати и обхвата на компетентност на регулаторния орган. Измененията са пряка намеса в търговската практика на предприятията. Следва да се има предвид, че и в момента държавата има политическата воля да предприеме стъпки за отпадане на регулаторни режими с цел облекчаване на бизнеса." Нататък в становището си телекомът, накратко, смята, че новите изисквания са прекалена намеса в дейността му, правно недопустими са и представляват пореден от "постоянните експерименти", на които са подложени операторите в отношенията си с клиентите.

На приблизително същата позиция са и "Мобилтел" и "Глобул" - че бизнесът им се нуждае от предвидимост, а не от чести промени, отнемащи ресурс и пари. "За да наложи мерките, които предлага, КРС трябва да е провела пазарен анализ. А тя не го е направила", казаха от "Глобул". Затова и операторът обжалва пред ВАС новите общи изисквания в частта им за посекундното отчитане на разговорите.

Според "Мобилтел" промените, свързани с оформлението на договорите, просто ще удължат времето за обслужване на клиентите. Tарифирането на 30+1 секунди няма да промени нищо във вече подписаните договори, а що се отнася за бъдещите абонати - важно е да се има предвид, че тарифирането на минута е свързано със значително по-ниска цена. Що се отнася до кредитния лимит за трансфер на данни, от оператора отбелязват, че повечето клиенти, които активно ползват тази услуга, предпочитат да заявят определен обем месечно потребление предварително, а пък тези, които не го правят, рядко достигат 50 лв. сметка от това перо.

"Мобилтел" няма друг избор, освен да се съобрази с изискванията, наложени от регулатора", казаха от оператора. Компанията обаче е подала самостоятелна жалба срещу част от измененията на общите изисквания. "Финансовият ефект от въвеждането на правилата се изразява най-вече в значителните ресурси, необходими за промяна на всички действащи системи на "Мобилтел". Обслужването на такъв огромен брой абонати е сериозен процес и внасянето дори и на най-малката промяна влече след себе си огромен финансов ресурс", казаха от там.

и лобиране...

Извън съдебните обжалвания и негативните становища до регулатора (които бяха отхвърлени от него) операторите опитаха да променят ситуацията и обръщайки се за съдействие към трети лица. По информация на "Капитал" почти веднага след като КРС излезе с новите си изисквания, се е провела среща на представители на "Глобул" (директорът "Корпоративна политика" Ясен Гуев), "Мобилтел" (главният технически директор Хорст Пертъл) и БТК (председателят на управителния съвет Златозар Сурлеков) с вицепремиера Даниела Бобева с едно основно послание - мерките, които са в ущърб на телекомите, да бъдат отменени. На срещата не е бил председателят на КРС Веселин Божков. За сметка на това е присъствал депутатът от парламентарната комисия по транспорт и комуникации Мартин Захариев, който наскоро беше запитан от свои колеги народни представители не вижда ли конфликт на интереси във факта, че съпругата му Жанет Захариева заема висш пост в БТК.

Според източници от самите телекоми на срещата вицепремиерът Бобева е поискала от тях писмени предложения как средата за бизнеса им да бъде облекчена. От "Глобул" идеята засега е посекундното тарифиране да отпадне. "Мобилтел" също вече е внесъл свои искания. Засега обаче няма данни за реално предприети мерки от правителството.

Другата фигура, привлякла напоследък интереса на телекомите, материализиран в специална среща, е председателят на бюджетната комисия в парламента Йордан Цонев. Както самият той призна пред "Капитал" - по повод внесения от него проект за промени на Закона за защита на потребителите. А текстовете на измененията си заслужават специалното внимание на засегнатите към вносителя. С една дума, те предвиждат абонатите да се подписват на всяка страница от договора си с избрания телеком. И, по-интересното, при всяко изменение на условията си към потребителите, те да издирват наново всеки клиент, за да подпише той пак - с една дума - задължение, което ангажира огромен ресурс от персонал и време за всеки оператор. "Да, имаше такава среща и аз оттеглих проекта си", каза Цонев пред "Капитал".

и заобикаляне

Ако ВАС не отмени текстовете в новите общи изисквания на КРС, те ще влязат в сила от средата на април. В резултат телекомите наистина ще включат по две оферти с посекундно отчитане във всеки клиентски сегмент. Както обаче е логично да се очаква, тези предложения далеч няма да са най-атрактивните като брой включени безплатни минути и цена на такава поединично. Така автоматично компаниите ще насочат огромната част от клиентите си към досегашните планове с минутно отчитане, без формално да нарушават изискванията. При това новите тарифи ще бъдат предложени за нови абонати и за сегашни такива, но след изтичането на срока на текущия им договор. Положителна промяна за клиентите при всички положения ще е ниският кредитен лимит за трансфер на данни. А що се отнася до дребния или едър шрифт - жалби от неразбрали условията абонати винаги ще има.

Реакцията на телекомите на растящия натиск върху бизнеса им пък е повече от разбираема - именно в резултат на регулациите приходите и печалбите им се свиха с милиони евро през последните година и половина. От другата страна на уравнението пък стои необходимостта от нови инвестиции, обусловена от засилващата се конкуренция, наситения пазар и все по-взискателните абонати. Ако към тази формула се добавят още ограничения (които може да оправят математиката за потребителите, но да объркат математиката за счетоводителите на компаниите), гневното им посрещане не просто е очаквано, а гарантирано.
 
Източник: http://www.capital.bg