Мехти Меликов е председател на Асоциацията на българските радио- и телевизионни оператори (АБРО). Г-н Меликов, защо цифровизацията е най-актуалната тема в тв сектора напоследък?.

Съгласен съм, че на обсъждане следва да се постави въпросът за бъдещето на ефирното разпространение и най-вече, струва ми се, пазарният му характер.

Повсеместното въвеждане на наземно цифрово тв радиоразпръскване е европроект и няма алтернатива.

Вероятно можем да приемем, че продължителният период, който беше необходим за реализиране на "цифровия преход", даде исторически шанс на платената телевизия да се развие и укрепне, включително като преработи и потребителските нагласи към приемането едновременно на повече и най-разнообразни програми, включително чуждестранни.

Последното проучване на пазара на разпространение, извършено през януари 2014 г., показа, че домакинствата с достъп до неефирни тв програми е вече 82 на сто. Важно е да анализираме как стигнахме дотук?! Личното ми мнение е, че революцията на платената телевизия е резултат от множество фактори от пазарен и непазарен характер.

Кой е решаващият фактор?

На първо място това е ожесточената конкуренция между кабелните/сателитните платформи и агресивната ценова война, която задържа месечните такси на много ниски нива, като в повечето случаи тази ниска цена е за сметка на тв операторите, чието съдържание е силно подценено и не се заплаща достойно от разпространителите.

Не без значение например е и нарастващата популярност на пакетната телекомуникационна услуга (телевизия, интернет и телефония). Като изключително съществена отчитам и ролята на сивия сектор при разпространението на тв програмите, при който "пиратските" платформи за разпространение спестяват разходите за права.

Това създава допълнителен натиск върху цената, което осигурява в максимална степен масовия потребител с голямо разнообразие от качествени услуги на ниска цена. Вероятно тези фактори не са били дооценени от всички участници на пазара. Това е и причината да съм сигурен, че един нов разговор между партньорите, подсигуряващи процеса по цифровизация, и държавата е крайно наложителен.

Желанието на bTV Media Group да прекрати лицензиите за излъчване на два от своите канали, предизвика много коментари. Смятате ли, че последствията от спирането наистина биха били толкова сериозни?

Решението на БТВ Медиа Груп да поиска прекратяването на две реализирани програмни лицензии е достатъчно сериозно в контекста на вземане на стратегически за телевизията решения и свит рекламен пазар. Преките загуби за потребителите от намаляването на броя на ефирните програми е безспорен факт, но това не следва да поставя тв операторите в непазарни условия, каквото е частното финансиране на обществена функция.

Свободното безплатно разпространение е в концепцията на обществената телевизия, субсидирана от държавата. Търговските медии издържат програмата си самостоятелно и докато това е така, налагането на ограничения е невъзможно.

Разумно и уместно е да се мисли за бъдещето на цифровизацията с оглед изпълнението на един държавен ангажимент и опазването на обществената функция на ефирното разпространение. Очаквам в този дебат активно да се включи и държавата.

Източник: Стандарт