Пандемията, породена от Ковид-19, ускори въвеждането на иновации в технологичната сфера, като този процес не подмина и финансовата индустрия. Онлайн кредитите, продукт на новото време и новите очаквания и изисквания на потребителите, станаха част от предлаганите кредитни продукти не само от небанковите финансови институции, но и от банковите такива. Това налага въвеждане на иновации, гарантиращи сигурността на потребителите, техните средства и лични данни, както и като цяло на банковата система и операциите. За 2022 година се очертават следните тенденции по отношение на иновациите във финансовата индустрия.

  1. Големи капиталовложения за иновации във финансовата сфера. Очаква се технологичните разходи на банките да постигнат двуцифрен ръст през 2022 г. Подобренията са свързани с въвеждане на технологии, които да гарантират сигурността и да подобрят потребителското изживяване, скоростта, обработката на данни, транзакциите. Очаква се още по-голям обхват и разширяване на цифровото присъствие. Банковите финансови институции се стремят към дигитализиране на продуктите и услугите си, за да облекчат загубите на браншовия бизнес, да задоволят променените потребности на потребителите, да гарантират бъдещето на своите организации.
  2. Мобилни приложения. Наличието на кредити, които се отпускат изцяло онлайн, изисква по-добри, по-удобни за потребителите мобилни приложения за управление на кредита, личните финанси и заплащане на вноските по заемите. Банковите финансови институции се стремят към разработване на най-добрите мобилни приложения за своите клиенти, които приложения ще бъдат сред водещите тенденции за 2022 г.
  3. Персонализация. Очаква се сред трендовете във финансовата сфера за 2022 г. да бъде хиперперсонализацията. Потребителите имат подобни изисквания към банковите продукти и дигиталното управление на финансите. Хиперперсонализацията ще им предостави индивидуално, предпочитано и удобно потребителско изживяване.
  4. Управление на риска. Фактът, че редица транзакции, управление и процеси се осъществяват онлайн, поражда необходимост от системи за управление на риска. Те са сред водещите тенденции за 2022 година, които са от ключова полза за банките, предлагащи кредити срещу лична карта онлайн. Облачни изчисления и изкуствен интелект ще заместват човешкия капитал по отношение на управление на риска и ще съумяват безпогрешно да разпознават опити за измама, гласове и да блокират неоторизиран достъп до чужди сметки, средства и лични данни.  Потвърждаването на самоличността при откриване на сметки, теглене на кредит и операции с банкови сметки става възможно с помощта на дигиталните технологии – чрез изкуствения интелект и с помощта на селфи – иновативни начини за гарантиране на сигурността и идентификация. Високотехнологичните иновации, свързани с прилагането на изкуствен интелект, са особено важни за финансовата индустрия. Те позволяват изключително високи нива на сигурност при нисък разход на средства.
  5. Водеща тенденция за 2022 година ще бъде и софтуеър, който ще позволи на потребителите да употребяват разнообразие от услуги в сферата на финансите на едно място чрез създаване на цялостна екосистема.
  6. Автоматизация на работния процес. Очаква се да бъдат въведени в сферата на финансите аналитични инструменти, гъвкава и интуитивна инфраструктура, позволяваща максимизиране на резултатите и сигурността при минимизиране на разходите и необходимото време. Автоматизацията ще обхване всички елементи от банковите услуги и ще позволи много по-добро, качествено, бързо и сигурно обслужване на потребителите.