Класацията ще отличи топ лечебните заведения, в 7 определящи специализации за всички региони на страната

Кои са най-добрите болници и медицински направления в различните региони на страната? Отговор на този въпрос ще даде националната класация „Най-добрите болници“, която се организира от Investor Media Group и Българска болнична асоциация (ББА). Кла-сацията ще отличи най-добрите лечебни заведения в 7 района на страната – Северозапа-ден, Северен Централен, Североизточен, Югозападен, Южен централен, Югоизточен и Со-фия по няколко показатели - технология, специализация, персонал и качество на услугите. За пръв път ще бъдат определени и най-добрите болници в България, разделени по отделни специализации - ортопедия, кардиология, УНГ, АГ, педиатрия, онкология и хирургия. За всеки регион, в съответната специализация, ще бъдат излъчени най-добрите лечебни заве-дения, които са намерили място в класацията „Най-добрите болници 2018“.

Най-добрите лечебни заведения ще бъдат избрани след национално социологическо про-учване сред общопрактикуващи лекари, мениджъри на болници и пациенти. Общопракти-куващите лекари могат да дадат своя вот като попълнят специален въпросник, публику-ван на сайта на dnes.bg и puls.bg. Проучването ще се изготви от международната компа-ния за проучвания IQVIA и ще оцени лечебните заведения по няколко критерия – техно-логия, специализация, персонал и качество на услугите.

Целта на националната класация е да създаде обективна методология и унифициране на стандартите, по които се оценява здравният сектор в България. Резултатите ще покажат кои са най-важните критерии за развитие на лечебните заведения в страната, което в дъл-госрочен план би довело до развитие на сектор „Здравеопазване“ и до подобряване на качеството на медицинските услуги в страната.

„Investor Media Group винаги е заставала зад проекти, които помагат за подобряване на качеството на живот на хората и им дават възможност да вземат информирано решение. Сега, с организирането на националната класация „Най-добрите болници“, искаме да да-дем възможност на всички да вземат информирано решение при един толкова важен из-бор като това на кое лечебно заведение да поверят здравето си “, коментира изпълнител-ният директор на Investor Media Group Виктория Миткова.

„Вярваме, че в дългосрочен план ще върнем вярата на пациентите в лечебните заведения, чиято основна роля е да вдъхват надежда и да допринасят за здравето и благополучието на хората, като осигуряват най-доброто обслужване на всеки пациент чрез интегрирана клинична практика, образование и развитие на научни изследвания“, коментира председа-телят на ББА Андрей Марков.

Класацията „Най-добрите болници“ се организира от Investor Media Group и Българ-ска болнична асоциация, институционален партньор е Министерството на здравеопазва-нето, а медийни партньори са Investor.bg, Bloomberg TV Bulgaria, Puls.bg, Dnes.bg, Bulgaria ON AIR