Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) планира да задължи мобилните оператори да публикуват подробни и стандартизирани карти за покритието и качеството на мрежите си. Решението на регулатора е публикувано за обществено обсъждане на сайта на ведомството.

В момента трите оператора - "Мобилтел", "Глобул" и БТК, разполагат с карти за покритието на мобилните си мрежи от второ и трето поколение (2G и 3G/UMTS). Проблемът е, че те сега се ограничават само до това къде компанията разполага с обхват.

С други думи, те предоставят цветна карта на България, в която се изобразява къде има и къде няма покритие. Практиката на операторите до момента е сами да подбират цветовете, с които да илюстрират покритието. Целта на комисията е да предостави на потребителите уеднаквена и сравнима информация за качеството на мобилните мрежи на телекомите. КРС отбелязва, че са постъпили множество жалби от клиенти на GSM компаниите, които се оплакват от липса на покритие и/или информация къде го има и колко силен е сигналът. Заради това ведомството е решило да задължи операторите да публикуват по-подробни карти на своите сайтове.

Цветна връзка

Идеята на регулатора е те да предлагат по-детайлна информация за качеството на услугите, които предоставят. КРС иска да наложи операторите да визуализират с точност до 100 кв.м данните, да покажат къде осигуряват и къде не връзка и да отразят приблизителното качество на сигнала. Това става, като различните квадранти на картата се оцветят с различен цвят. КРС е посочила, че за най-добра връзка това е червено, за добра – жълто, за задоволителна – зелено, а в синьо - при липса на сигнал. Регулаторът е дал и точните технически параметри за силата на сигнала в решението.

Освен това са поставени изисквания за детайлността на картите – те трябва да включват всички пътища, като различните видове и класове да бъдат описани ясно и разграничимо, градските райони също трябва да бъдат обозначени с точни граници и др. Тъй като няма да се представя една обща карта на страната, а ще има възможност да се преглеждат в детайли районите, компаниите трябва да дадат и лесна навигация за търсене по общини, населени места и адрес.

Отличникът

Проектът за решение е публикуван за обществено обсъждане, като заинтересуваните страни могат да заемат отношение до 7 юли. "Глобул" вече публикува подробни карти (общи на страната и детайлни по региони) с точност до 100 кв.м. КРС отбелязва, че "Мобилтел" е подобрила значително картата с покритието на мрежата си, макар че все още не е изпълнила напълно изискванията за предоставянето на максимално детайлна информация. Според комисията данните, постъпили при нея от мобилните оператори за качеството на сигнала след нейно решение от 2013 г., са достатъчно подробни и технически е възможно да се осъществи изготвянето на подробни карти.

Източник: http://www.capital.bg/biznes
*Снимка: Капитал