Комисията за защита на конкуренцията си запазва правото да се произнесе с окончателно решение след извършване на цялостна оценка на нотифицираната сделка за предстояща концентрация между ППФ ТМТ Бидко 2 Б.В., Нидерландия и „Нова Броудкастинг Груп”.

Антимонополната комисия съобщава на сайта си, че е посъпило уведомление от дружеството от PPF Group със  собственик чешкия милиардер Петр Келнер за придобиване на контрол върху дейността на „Нова Броудкастинг Груп”и индиректно върху нейните дъщерни дружества „Нет Инфо“ АД и „Агенция Ева“ ООД, в ликвидация.

„Нет Инфо“ АД има участия в „Кънвиниънс“ АД, „Проспекто груп“ АД, „Файненшъл Маркетплейс“ АД, „Трендо БГ“ АД, „Грабо Медия“ АД, „Дарик Нюз" ЕООД, „Имоти Инфо“ ООД и „Ви Бокс“ ЕАД, се посочва в съобщението на КЗК.

От уведомлението се разбира, че ППФ ТМТ Бидко 2 Б.В. e дружество, част от групата на PPF Group N.V., създадено за целите на придобиването и в момента не притежава акции или дялове в други дружества и не осъществява друга търговска дейност. 

Бъдещият собственик

PPF е мултинационална финансова и инвестиционна група с фокус върху финансови услуги, потребителско финансиране, телекомуникации, биотехнологии, търговия на дребно, недвижими имоти и земеделие.

Дейността ѝ първоначално започва в Чехия, но е активна главно в районите на Централна и Източна Европа, Русия, Германия, Холандия, Великобритания, САЩ, Китай, Индия, Виетнам, Индонезия и Филипините.

Дъщерни дружества

За търговското дружество „Нова Броудкастинг Груп“ пише, че е доставчик на аудиовизуални медийни услуги, търговски телевизионен оператор по смисъла на Закона за радиото и телевизията.

Реално осъществяваната от „Нова Броудкастинг Груп“ АД дейност включва създаване на телевизионно съдържание и разпространяване чрез кабел, сателит и IPTV платформа на седем телевизионни канала с покритие за цялата територия на България: „Нова телевизия“ – политематичен; „Кино Нова“ – филми; „Нова Спорт“ – спорт; „Диема“ – филми и спорт; „Диема Фемили“ – филми; „Диема Спорт“ – спорт, и „Диема Спорт 2“ – спорт. Програмата на „Нова телевизия“ се разпространява и ефирно чрез мрежа за наземно цифрово радиоразпръскване с национален обхват въз основа на договор с дружеството „НУРТС Диджитъл“ ЕАД.

„Нет Инфо“ АД и дружествата, принадлежащи към неговата група (индиректно към групата на „Нова Броудкастинг Груп“ АД), предоставят ключови продукти и услуги в уеб-базирана електронна поща (www.abv.bg), електронните директории - „Нет Инфо”, специализирания сайт за имоти „Имоти Инфо“.

Към тях има и онлайн магазин – чрез уеб-сайта www.trendo.bg, който осъществява продажба на дребно на дрехи и модни аксесоари, „Грабо Медия“ АД – който предоставя под наем пространство на собствения си интернет сайт на търговци за продажба от растояние предимно на ваучери за хотели, екскурзии, билети за кино и театър. Собственост на дружеството е и „Файненшъл Маркетплейс”, което дава информация за кредитни и застрахователни продукти, предлагани на българския пазар посредством интернет сайта и приложението Fina.bg.

Въздействие на пазара

От КЗК очакват операцията по придобиването на „Нова Броудкастинг Груп“ от PPF Group да не окаже въздействие върху съответните продуктово-географски пазари в страната, на които оперират посочените дружества с едно изключение.

Експертите на антимонополната комисия смятат, че операцията по придобиването би засегнала пазара на онлайн търговия на стоки на дребно, като в този смисъл ще е налице хоризонтална концентрация на продуктовия пазар на онлайн търговия на стоки на дребно, която по преценка на уведомителя и поради факта, че дейностите на засегнатите предприятия на този пазар са странични за тяхната основна дейност, което ще доведе до незначително (номинално) увеличение в пазарния дял на обединените предприятия.