Комисията за защита на потребителите (КЗП) е подала колективен иск срещу трите телекома заради високите неустойки, които абонатите на компаниите трябва да платят при предсрочно прекратяване на договорите. Според ведомството и трите оператора - "Мобилтел", "Глобул" и БТК, използват една и съща неравноправна клауза в общите условия на срочните договори при предоставяне на мобилни услуги.

Тя предвижда клиентите да заплатят прекомерно висока неустойка - всички месечни такси до изтичане срока на контракта, в случай на прекратяването му по тяхно желание, независимо по каква причина, поясняват от регулатора.

Това става дори когато потребителят пожелае да прекрати договора заради лошо качество на услугите, неправилно или неточно изпълнение на договора от страна на доставчика, промяна на адреса за ползване на услугата и невъзможност от страна на телекома да я достави на новата му регистрация и други.

Неравноправни условия

Според регулатора уговорената неустойка, включена в договорите на телекомите, има за цел да санкционира потребителите и излиза извън предвидените по закон присъщи функции на неустойката. Която трябва да бъде обезпечителна, обезщетителна и санкционна, като всичките фактори трябва да са налице едновременно. КЗП е на мнение, че в конкретния случай клаузата става неравноправна и попада в хипотезата на текст от Закона за защита на потребителите (чл. 146, ал. 2).

Според него при подобен тип неравноправни условия договорите са нищожни, освен ако не са уговорени индивидуално с клиентите. Това е така, защото те нямат възможност да им влияят при поставянето на подобни клаузи от страна на оператора. Регулаторът е на мнение, че подобни условия са неравноправни, защото принудително обвързват потребителя и водят до явно неравновесие между правата и задълженията на двете страни по договора.

КЗП обяви, че е изпратила писма до трите мобилни оператора, с които им е представила направените бележки и е издала препоръки за коригиране на клаузите в определени срокове. Телекомите не са се съобразили с препоръките, поради което регулаторът завежда колективни искове срещу тях, като целта е да се обявяват тези клаузи за нищожни.

Търсене на диалог

Лидерът на GSM пазара "Мобилтел" коментира пред "Капитал Daily", че компанията винаги е действала в съответствие със законодателството и се е съобразявала с препоръките на регулатора. Мобилният оператор посочва, че за това говорят многобройните промени в общите условия през изминалата година. Според "Мобилтел" в техните договори съществува възможност да се прекрати предсрочно договорът при неизпълнение от страна на компанията, без да се плащат неустойки.

"В правния свят съществуването на неустойка е нормална законосъобразна уговорка между страните при неизпълнение на задължения по съответен договор. Клаузите за неустойките в потребителските договори не са по-различни от съответните такива клаузи при другите доставчици на електронни съобщителни услуги и не противоречат на законовите изисквания", допълват от "Мобилтел". Компанията подчертава, че ще продължи диалога с регулатора.

От "Глобул" отговориха, че все още не са получили исковата молба от регулатора и затова не могат да коментират конкретно казуса. От оператора обявиха, че водят "непрекъснат конструктивен диалог с КЗП", като се работи по различни решения на проблема, който да удовлетвори потребителите и регулаторите. "Смятаме, че ще стигнем до взаимно приемливо решение много преди приключване на всички съдебни процедури", допълват от "Глобул".

В кратко свое становище БТК обявява, че е внесла конкретни предложения до КЗП за промяна на клаузите за предсрочно прекратяване на договора. От телекома не дават подробности за предложения, като само обявяват, че "отчитат интересите на потребителите и правото им на свободен избор". От БТК допълват, че все още не са получили отговор от регулатора дали тези промени отговарят на изискванията на комисията.

*Източник -http://www.capital.bg