Комисията за защита на потребителите (КЗП) забрани на телеком да използва уязвимостта на граждани от "третата възраст". Според регулатора конкретната компания (без да назовава името й) подтиква по-възрастните си клиенти да сключват неизгодни за тях договори, с допълнителни услуги, от които те нямат нужда, съобщиха от държавното ведомство. Проверката на КЗП идва след постъпили множество жалби на потърпевши потребители. Тя е установила, че търговските представители на телекома са се възползвали от уязвимостта на хората като не са им споменали, че с подписването на документите получават допълнителна услуга.

Липса на адекватен избор

В един от посочените примери потребител на 78 години е бил подведен да подпише договор, в който имало клауза за незабавно активиране на нова услуга. Потребителят разбира за нея едва като е платил сметката и е прегледал касовата бележка. Регулаторът е установил още наличие на два неидентични екземпляра на договора с потребителя – единия за предоставяне на телефонен апарат, а другия за незабавно активиране на услуга.

Потребителят подчертава, че не му е бил предоставен информиран избор. Проверката на комисията е констатирала, че договорите се подписват набързо и на крак, защото в търговските вериги на телекома липсват места за сядане на възрастни хора. Те нямат възможност да се запознаят детайлно с условията на договорите и разчитат единствено на разясненията на консултантите.

Регулаторът обаче отбелязва, че потребителите все пак са се подписали под договорите и е трудно да се докаже с точно какъв разговор или стимул са подведени. Въпреки това КЗП смята, че възрастните хора са уязвими при агресивното предлагане на оферти и продукти на телекома при плащане на сметките. "Хората от т.нар. "трета възраст" са по-беззащитни, тъй като може да имат здравословни проблеми, доверчиви са предвид факта, че са живели в два строя с различен начин на организация на икономиката и им е много трудно да се адаптират към настоящите пазарни условия", посочват от регулатора в съобщение, качено на техния сайт.

Който не чете...

Оказва се, че масово възрастните потребители не четат изобщо или четат само частично предоставените им договори. КЗП описва и куриозен случай, при който 73-годишен потребител отива в магазин на конкретния телеком по повод проблеми с мобилния си телефон. Там получава предложение за нов, но в крайна сметка се оказва с още два договора. Възрастният човек обаче изобщо не е прочел или е прегледал само частично документите, защото в тях е посочено, че е семеен и на трудов договор на пълно работно време.

В действителност потребителят е вдовец и пенсионер. В стремеж да неутрализира такива практики Комисията за регулиране на съобщенията въведе през януари промени в общите изисквания за телекомите при предоставяне на услугите. В тях беше включено, че операторите трябва да изписват клаузите по договорите с голям шрифт от не по-малко от 10 пункта, а най-важните - с не по-малко от 12 пункта. Те трябва да бъдат изброени на видно място и удебелени (bold-вани) накрая, точно преди мястото за полагане на подпис. В самите договори трябва и ясно да е посочено кога влизат в действие и до кога важат.

На практика жалбоподателите още същия ден се връщат в офисите на търговеца, за да пуснат жалби и да изразят несъгласие с договора или договорите, които са подписали. От тук КЗП прави извода, че те са взели решение необмислено, набързо и винаги със съдействието на служител в офиса на компанията. Според регулатора така се констатира, че телекомът е въвел тази практика и е несериозно това поведение да се приписва на отделния служител на фирмата.

"Капитал" изпрати запитване към трите мобилни оператора във връзка с казуса. За момента единствено от "Мобилтел" изпратиха кратък коментар. Компанията обяви, че забраната за нелоялна практика на КЗП не се отнася до тях. От "Мобилтел" допълват, че не отчитат да са отправени подобни жалби от клиенти на оператора, както и че всички настоящи нейни договори се изготвят спрямо изискванията на КРС. Включително се спазва определението за по-големия шрифт, допълват от "Мобилтел".

От "Глобул" също обявиха, че КЗП не е правила при тях проверка по този казус. "Разбира се,следва преди всичко да се разчита на високите професионални стандарти в сектора на телекомуникациите, към които "Глобул" несъмнено се придържа", коментират от втория по големина мобилен оператор. От компанията допълват, че са изпълнели всички изисквания на КРС при изготвяне на договорите, включително и тези за по-едър шрифт.

*Източник: http://www.capital.bg
*Снимка: Интернет