Че цифровизацията на безплатния телевизионния ефир в България върви към провал, е факт, който различни официални представители на държавата признаха почти веднага след като други техни колеги обявиха процеса за успешен. При над 80% проникване на платената телевизия сред домакинствата в страната, огромна конкуренция между доставчиците и ниски крайни цени това беше очаквано. Като в случая изобщо не говорим за порочния начин, по който с държавно съдействие една и съща група - тази на Цветан Василев, получи монопол върху безплатния цифров ефир. Просто в случая развитият пазар на телевизионната доставка не допусна възцаряване на въпросния монопол, въпреки че той предлага услугата безплатно за крайните потребители.

В продължение на няколко тримесечия "НУРТС България" - компанията майка на мултиплекс оператора "НУРТС диджитъл", отчиташе положителни финансови резултати, а в същото време каналите, чиито притежатели плащаха на второто дружество, за да се разпространяват по мрежата му, оредяваха. Сега, когато финансовите резултати на "НУРТС България" за 2014 г. излязоха, картината е променена - загуба за годината, и то солидна.

Повече загуба, отколкото приходи

Според отчета на "НУРТС България" за 2014 г., изпратен до Българската фондова борса, инвестициите на дружеството в дъщерни предприятия (единственото такова е "НУРТС диджитъл"), които са били оценени на почти 122.9 млн. лв. в края на 2013 г., в края на 2014 г. вече са преоценени на 78.4 млн. лв. Поради отпадане на част от излъчваните телевизионни програми и очакван спад в бъдещите приходи на "НУРТС диджитъл" към 31 декември миналата година е направен преглед за обезценка на инвестицията на дружеството в дъщерната му компания, пише в бележките към отчета. При оценката бъдещите парични потоци са дисконтирани до сегашната им стойност. В резултат за текущия финансов резултат на "НУРТС България" е призната загуба от обезценки в размер на почти 44.5 млн. лв.

Загубата не е неочаквана предвид факта, че нови клиенти на мултиплекса няма, а тези, с които той стартира работа, постепенно оредяват - процес, който експерти от сектора предвидиха още на етапа на трудното договаряне между платформата и телевизиите за цените, които те да му плащат. Показателно беше, че още преди месеци ръководството на мултиплекса в писмо до органа по цифровизация към транспортното министерство предложи различни варианти за собственото си финансово оцеляване: от въвеждане на такса телевизия за всички граждани независимо каква услуга ползват, през финансиране от европейските фондове до въвеждане на законово задължение за телевизиите да му плащат. Всички тези варианти обаче си останаха на етап идея. Затова и сега резултатите на "НУРТС България" не са изненадващи.

Мрежата отблизо

Според отчета "НУРТС България" има 33.1 млн. лв. приходи. В същото време са отчетени и почти 18.7 млн. лв. печалба от преустановени дейности. Всъщност въпросният резултат е заради сделката за продажба на сателитния бизнес на компанията - станцията "Плана Сат". Приходите от тази транзакция всъщност стояха в основата на положителните финансови резултати на компанията за предишните тримесечия на 2014 г. За реален купувач на базата, който да е извън групата на Цветан Василев, обаче в сектора така и не се разбра - тоест сделката беше по-скоро вътрешно преструктуриране. Така след обезценките дружеството отчита нетна загуба от 37 млн. лв.

Като цяло от телевизионно излъчване "НУРТС България" за 2014 г. има приходи от 168 хил. лв. Което не е учудващо, защото телевизиите плащат на дъщерната му фирма, а не на него. От радиоизлъчване и радиорелеен пренос приходите са 8.7 млн. лв., от поддръжка на електронни съобщителни мрежи - почти 7 млн. лв., и най-много са парите от колокация и инсталиране на оборудване. С една дума, основните приходи на дружеството идват от таксите, които събира от телекомуникационните оператори за това, че са монтирали на кулите му своя техника (т.нар. колокация).

Всъщност бизнес моделът на "НУРТС България" е именно това: от една страна, стопанисва кули, от които се възползват телекомите, а от друга - взема наем (образно казано) от дъщерното си "НУРТС диджитъл" за това, че ползва мрежата му за ефирно тв разпространение. Второто перо в случая явно е доста леко.

По информация от http://www.capital.bg