Органичният ръст достига 2,8%, с реален вътрешен ръст (RIG) в размер на 2,6% и ръст в цените в размер на 0,2%. Ръстът е подкрепен от постоянната динамика в Северна и Южна Америка, храните за домашни любимци с марката Purina PetCare и Nestlé Health Science.

· Продажбите на дялове и обменът на валутни курсове намаляват продажбите с 12,3%. Общите отчетени продажби намаляват с 9,5% до 41,2 млрд. швейцарски франка (полугодието на 2019 г.: 45,5 млрд. швейцарски франка).

· Маржът на оперативната печалба от основна търговска дейност (UTOP) достига 17,4%, до 30 базисни пункта. Оперативната печалба от търговска дейност (TOP) се увеличава със 140 базисни пункта до 16,9%.

· Печалбата на акция нараства с 22,2% до 2,06 швейцарски франка на отчетна база.

Основната печалба на акция нараства с 0,5% в постоянна валута и намалява с 5,9% на отчетна база до 2,01 швейцарски франка.

· Свободният паричен поток намалява с 19,1% до 3,3 млрд. швейцарски франка, което се дължи главно на забавеното изплащане на дивиденти от свързано дружество и по-ниските отчетени продажби.

· Управлението на портфолиото е изцяло според планираното. Нестле проучва стратегически варианти, включително евентуална продажба на част от дейността с Водите в Северна Америка, както и дейностите с фъстъченото мляко с марката Yinlu и консервите с оризова каша в Китай. Нестле също приключи продажбата на 60% дял в дейността с Herta charcuterie (студени разфасовки и месни продукти) на Casa Tarradellas.

Прогноза за 2020 г.: Очакваме годишен органичен ръст на продажбите между 2% и 3%. Очаква се маржът на оперативната печалба от основна търговска дейност да се подобри. Очаква се основната печалба на акция в постоянна валута и капиталовата ефективност да се увеличат. Това ръководство се основава на настоящите познания за развитието на COVID-19 и не предполага съществено влошаване спрямо настоящите условия.

Марк Шнайдер, Главен изпълнителен директор на Нестле, коментира: „COVID-19 продължава да оказва влияние върху хората по целия свят. Ние сме с всички засегнати и се ангажираме да помагаме там, където можем. Бих искал да благодаря на всички екипи в Нестле за тяхната всеотдайност и упорит труд пред лицето на тези невероятни предизвикателства. Нашите приоритети остават същите: както да осигурим безопасността на хората ни, така и непрекъснато снабдяване на потребителите с основни храни и напитки и грижа за нашите общности и бизнес партньори чрез финансова подкрепа, както и подкрепа чрез наши продукти.

Нестле остава устойчива компания в една бързо променяща се среда, като осигурява стабилен органичен ръст и по-добри маржове през първото полугодие. Тези резултати демонстрират гъвкавостта на нашия бизнес и силата на разнообразното ни портфолио в различните географски райони, продуктови категории и канали. Предвид това, че потребителското поведение се развива по-бързо от всякога, ние се адаптираме към тази нова

реалност, като подсилваме иновациите си, използваме дигиталните си възможности и работим за скоростно изпълнение. Нашите посветени екипи и техният стремеж да постигат бизнес резултати, като същевременно да работят за напредък спрямо обществените и екологичните ни ангажименти, ни правят по-силно дружество всеки де