Програмата на Нова привлича най-много ТВ зрители сред активното население в страната.

Според данните на независимата международна пийпълметрична система на Nielsen (Mediaresearch), активното население в страната (18-49 години) е гледало най-много Нова през месец октомври:

Лидерството на Нова се наблюдава както средно за целия ден, така и в праймтайма на телевизията.

През изминалата седмица, ГФК България реализира представително за активното население на България (18-49 години) изследване за Нова. От данните, събрани в периода 27-29 октомври 2014, с извадка от 7 956 респондента, се вижда, че около 38% от българите в активна възраст гледат телевизия в часовия интервал 20:00-21:00 часа.

Във всеки от трите дни на изследването, най-голяма част от запитаните отговарят, че гледаният от тях канал е Нова. Обобщеният резултат за целия период изглежда така:

Получените данни от ГФК България са подобни на пийпълметричните данни на независимата международна агенция Nielsen (Mediaresearch) от същия период - и двата източника показват ясно лидерската позиция на Нова сред всички ТВ канали в страната в най-гледаното време – между 20:00-21:00 часа.