Нова телевизия започва нова социална инициатива под надслов „Мисия образование”. Инициативата има за цел да привлече вниманието на обществото върху едни от най-сериозните проблеми на българското общество, а именно равният достъп до качествено образование за всички ученици, липсата на млади учители, както и обезпокояващата статистика, която поставя българските ученици на едни от последните места в международните класации за грамотност. 

В поредица от репортажи и дискусии, кампании с фокус върху различни проблеми, събития, а също и с подкрепата на известни лица, медията и нейните партньори ще си сътрудничат за промяната на негативните статистики и тенденции, както и в търсенето и показването на възможни решения чрез работещи модели. Ангажиментът на Нова ще бъде дългосрочен, а първата стъпка в рамките на „Мисия образование” е кампанията „Аз не преписвам”. Тя е насочена към един от тревожните проблеми, които според образователните експерти са се превърнали в нормална практика – преписване и подсказване, които очевидно се толерират и от възрастните, ангажирани в училищното образование – учители и родители. За този проблем свидетелстват и данните на международното изследване ПИЗА, според което 40% от децата у нас имат критично ниво на четене, 3% не се справят с елементарни текстове, а отличниците са под 1%. Подобна е статистиката и по математика, където 44% не могат да решават дори най-лесните задачи, а с трудните се справят под 1% от децата. Най-обезпокояващ е фактът, че само за една година класната стая трайно са напуснали почти 14 000 деца. Инициативата „Мисия образование” ще търси широка обществена подкрепа и отговори на най-наболелите проблеми в образованието, на фона на класациите по грамотност, които поставят българските ученици на последните места.