Загуба от дейността си, но печалба като краен финансов показател - това е резултатът за 2013 г. на "НУРТС България", видим от годишния отчет на компанията, публикуван във вторник на Българската фондова борса (БФБ). Дружеството е 100% собственик на "НУРТС Диджитъл" - оператор на платформата за безплатно ефирно цифрово разпръскване на тв сигнал. Според документа  фирмата майка има 4.8 млн. лв. загуба от продължаваща дейност, но в резултат на "печалби от преустановени дейности" в крайна сметка финансовият резултат е 4.1 млн. лв. с положителен знак. По-конкретно въпросните преустановени дейности представляват продажба на сателитния бизнес на компанията, става ясно от отчета по-нататък.
"НУРТС България" е длъжна да подава годишните си отчети на борсата, защото е емитент на корпоративни облигации за 40 млн. евро. Със средствата от нея бе финансирана инвестицията по изграждане на мрежата за цифровото разпръскване.

Сделка или не

Под продажба на бизнеса със сателитен пренос в случая очевидно се има предвид прехвърлянето на наемната станция "Плана сат". От отчета обаче не става ясно кой е купувачът. Активът е преминал към нов собственик през август 2013 г., като сделката предстои да се финализира до края на април чрез прехвърляне на договорните отношения с клиенти и лицензите за специализирана дейност.
Като цена на сделката е посочена сумата от 29.3 млн. лв., а парите са преведени още през септември, макар че транзакцията тогава все още не е била приключена. Междувременно "НУРТС България" плаща наем за ползването на сателитното оборудване на новите му собственици. Проверка в Търговския регистър показва, че те са двама: дружествата "Сагара трейд" и "Глобални пътни системи", за които се твърди, че са свързани отново със собственика на Корпоративна търговска банка Цветан Василев, контролиращ и НУРТС. "Глобални пътни системи" е дъщерно дружество на "Евробилд проект", което е акционер в КТБ. Тоест възможно е сделката да е по-скоро вътрешногрупова.

Допреди нея сателитната дейност е носела 14% от общите приходи на компанията - колкото например и излъчването на радиопрограми. Най-доходоносно е било излъчването на телевизионни програми, формиращо 35% от приходите. Следва съвместното ползване на апаратура (колокация) с дял от 28%. Пет клиента допринасят за 70% от приходите на дружеството, става ясно още от отчета.
Генерирането на стабилни приходи е важно за дружеството, което според публичната информация е учредило особен залог върху настоящи и бъдещи вземания в размер на 58.9 млн. лв., произтичащи от договори за радио- и телевизионно радиоразпръскване, колокиране на оборудване и сателитно излъчване. По този начин "НУРТС България" обезпечава задълженията си по облигационната емисия за 40 млн. евро.

Прогнозата: мрачно или облачно

Оператор на цифровата тв платформа всъщност е дъщерното "НУРТС Диджитъл", което плаща наем на "НУРТС България" за това, че ползва оборудването му. Според финансовия отчет на компанията явно цифровизацията се е отразила негативно върху резултатите от оперативна дейност. Последното тримесечие на миналата година е донесло загуба от дейността 7.6 млн. лв. Върху резултата от дейността през тази година се очаква да повлияе негативно предстоящото поетапно спиране на радиопредаватели, излъчващи на къси, средни и дълги вълни за програмите на Българското национално радио. Процесът стартира още през 2012 г. и ще продължи и през тази, като доведе до закриването на работни места. За целта "НУРТС България" е заделило 79 хил. лв. провизии и още 628 хил. лв. за изплащане на обезщетения за съкратените служители.

Информация: http://www.capital.bg