В петък, 11 септември 2020 г., в зала Булевард 138 се проведе годишното отчетно-изборно събрание на БДВО. Илияна Захариева, председател на УС на първата в страната браншова организация в сферата на ПР, отчете рекорден ръст на членовете, изключително активна дейсност през 2019 и 2020 г. и стабилно финансово състояние на организацията.

„Отчетът за дейността ни и реализираните финансови резултати показват, че сме постигнали ключовите си цели през изминалия мандат - утвърдили сме репутацията на дружеството и сме привлекли нови членове с активността си и със смелостта да правим някои неща за първи път, в това число запазването на годишния конкурс PR Приз в период, когато останалите надпревари бяха отменени. Стартирахме нови формати на събития и активирахме несъществували до момента партньорства и програми. Успяхме да подпишем и обновен етичен професионален кодекс – Софийска харта за етични комуникации, подкрепен от седем организации от ПР-сектора, което отново ни доказа като общност. Имаме амбициозна програма за следващия период, като всяка от активностите следва основната ни задача: повишаване имиджа на ПР професията и създаване на висока добавена стойност за членовете на БДВО и ПР професионалистите в страната въобще.”, заяви Илияна Захариева, председател на БДВО.

Илияна Захариева беше единодушно преизбрана за председател за още един мандат, като ще работи с обновен състав на ръководния орган. Досегашните членове Анита Бедин, Гергана Иванова, Десислава Еленкова и Диляна Йорданова запазват позициите си. Към тях се присъединяват Гергана Бендурска и Иван Янакиев.

Илияна Захариева е председател на Българското дружество за връзки с обществеността (БДВО) от януари 2019 година. Тя е член на Управителния съвет на БДВО от 2012 г. От 2014 г. тя е директор „Корпоративни комуникации” в А1 България, където отговаря за всички комуникационни дейности на компанията, насочени към служителите и обществото.

Гергана Бендурска е директор "PR и комуникации" в Банка ДСК и член на Етичната комисия на банката, както и член на Работната група по Комуникации към УС на Асоциацията на банките в България (АББ). Тя отговаря за комуникацията, репутацията и имиджа на една от най-значимите финансови институции в България. Кариерата си в сферата на корпоративните комуникации, връзките с обществеността и маркетинга, започва преди близо 20 години.

Иван Янакиев е Управляващ директор на една от водещите PR агенции у нас - Аll Channels | PR, част от All Channels Communication Group. Има солиден 15-годишен опит в областта на корпоративните и вътрешни комуникации, маркетинга и връзките с обществеността на международни компании и институции в редица сектори – политика, телекомуникации, технологии, банки, финтех и FMCG.

С мнозинство от две трети членовете на БДВО избраха изцяло нов екип на Комисията по професионална етика, предложен и подкрепен от Управителния съвет, в състав д-р Яна Събева, преподавател в СУ, Мая Костадинова, мениджър стратегически комуникации в ОББ и Пепи Димитрова, собственик на комуникационна агенция пр2 и досегашен член на УС на БДВО. В последствие Димитрова бе избрана за председател на Комисията.

 

„Комисията по професионална етика към БДВО е единственият съществуващ към момента независим орган, който отговаря и проследява за спазването на етичниите принципи в професията ни и като такъв има ангажимент не само да установява случаите на нарушаването им, а много повече да създава инструменти и механизми за тяхното прилагане. Както и процедури за отчитане на напредъка на специалистите като такива и общността като цяло, особено в чувствителни зони като комуникация, свързана с деца, насилие, медицински казуси, боравене с лъжи и груби манипулации, злоупотреба с лична информация и неправомерното разпространяване на такава.”, заяви Пепи Димитрова по време на представянето си пред Общото събрание.

„Ценим високо работата на колегите от досегашния състав на Комисията по етика през двата поредни мандата. Те показаха високо ниво на професионализъм и отдаденост, което пролича особено в работата им по новия етичен кодекс.”, заяви Илияна Захариева.

След като получи подкрепата на колегите си, съставът на Комисията по професионална етика ще работи в посока сближаване на сътрудничеството с останалите комуникационни асоциации, засилване на участието на бранша в обществените дискусии и ще инициира решаването на поредица наболели въпроси, включително очертаването на рамка за професионални стандарти.

Другите гласувани по време на събранието промени - Мариана Петкова, ПР мениджър на ЕкоПак България влиза в Контролния съвет на БДВО, където успешно работят Силвия Костова и Росица Вартоник. Тектовете в обновения устав адресират разширяване на възможностите за членство и новите принципи на саморегулация, залегнали в Софийската харта за етични комуникации и могат да бъдат видяни на www.bdvo.org