На 13 Февруари 1946 г. за първи път „гласът“ на Обединените нации прозвучава в ефира на радиото на ООН. Днес, по инициатива на ЮНЕСКО, датата 13 февруари е приета и се отбелязва по цялата планета като Световен ден на радиото.

Генералният директор на организацията, Ирина Бокова, даде единственото си радио интервю пред първото българско частно Радио FM+. Пред водещата Ива Дойчинова тя сподели:

„Радиото е наистина е едно от най-масовите средства за комуникация. То достига до повече от 95% от населението на света. Радиото е най-широко достъпната масмедия,  достигаща до най-много хора по цял свят, независимо от образователната им степен, социално-икономически статус, пол и възраст.”

Тазгодишното издание на Световния радио ден е посветено на темата за равнопоставеността на половете и овластяване на жените в и чрез радиото.

„Управлението се свързва със силата. Силата се свързва с мъжете. Трябва да се промени този манталитет”, сподели още г-жа Бокова.

Равенството на половете, достъпът на жени и момичета до образование, професионална и социална реализация са сред основните приоритети за ЮНЕСКО, залегнали в различните програми на Организацията за култура, наука, образование, комуникация и информация. ЮНЕСКО вярва, че всяка форма на дискриминация, основана на различия по признак пол, е нарушаване на основните права на човека и се превръща в пречка пред осъществяването на  глобалните цели за развитие на ООН.

http://frognews.bg/