Ние - журналистите и служителите на TV7 и NEWS7 с работата си всеки ден доказваме своя професионализъм в стремежа си да отразяваме обективно случващото се в страната. Отстоявайки ценностите на етичната журналистика, не рядко сме обект на недостойни нападки и необективна критика. Въпреки случващото се, продължаваме в името на ангажираността си към обществото.

Вярата, че помагаме на хората, ни води напред. Вие - зрителите на TV7 и NEWS7, ни давате тази увереност и поддържате стремежа ни да търсим и защитаваме само истината. Благодарим ви за подкрепата, скъпи зрители! Благодарим ви за доверието.

Ще продължим да работим за вас. Останете всеки ден с TV7 и NEWS7.

Екипът - работещ за TV7 и NEWS7