През четвъртото тримесечие на 2018 г.
Теленор България запази тенденцията за ръст на приходите и печалбата преди
данъци, лихви и амортизации (EBITDA), която се наблюдава от началото на 2018 г.
Общите приходи за четвъртото тримесечие достигнаха 191 милиона лева,
основно поради ръста в средния приход от потребител (ARPU), който достигна
15,40 лв. Продажбите на устройства също допринесоха за увеличението на
общите приходи, основно поради фокуса на потребителите върху смарт-
устройства от висок клас.
Ръстът в общите приходи, в комбинация с фокуса на компанията върху
подобряване на ефективността, доведоха до увеличение на EBITDA за
тримесечието до 68 милиона лева. Вследствие на сезонността при използването
на предплатените услуги през лятото, броят на клиентите отбеляза лек спад през
тримесечието до 3,07 милиона абоната, 20% от които потребители на предплатени
услуги.
През този период Теленор продължи да се стреми да осигури отлично
качество на услугите и да предостави нови дигитални услуги на своите клиенти.
Стартирането на услугата „Купи онлайн“ и програмата за обратно изкупуване на
устройства бяха сред новите възможности за клиентите, заедно с предимствата,
които висококачествената мобилна мрежа на Теленор предлага.
Теленор е водеща телекомуникационна компания с над 3 милиона активни
потребители в България. От 1 август 2018 г. Теленор България, заедно