На фона на вируса COVID-19 в световен мащаб, KMG International Group активира своя план за управление на кризи по-рано този месец, след като от началото на февруари прилага редица превантивни мерки.

Мерките, приети преди това, както и планът, са насочени към защита на безопасността и сигурността на служителите, сътрудниците и клиентите, непрекъснатост на конкретните дейности и минимизиране на риска от прекъсване на потока по отношение на производството и разпределението на горивата.

Планът има три основни направления на действие, в зависимост от еволюцията и въздействието на вируса, като се спазват всички препоръки и решения, взети от местните и централните власти.

Следователно, на нивото на дъщерните дружества в Румъния, България и Република Молдова, бяха приети и приложени редица защитни мерки за служители, клиенти и работни места (административни сгради, складове, бензиностанции, рафинерии).

Много мерки вече са приложени на ниво група преди развитието на вируса COVID-19 в Румъния, например електронни подписи и фактури, гъвкава работна програма, работа от вкъщи, осигуряване на високоефективно електронно оборудване и свързване - VPN, облак, антивирусна защита ). Наскоро компанията прие и други специфични мерки, като ограничаване / отмяна на командировки, реинтеграция при връщане от пътуване в чужбина

(работа от вкъщи поне 7 дни след завръщане от незасегнати райони и 14 дни след завръщане от засегнатите райони), ограничаване на срещи (физическо присъствие на максимум 7 души) или отмяна на вътрешни събития.

За работните пространства бяха взети мерки за увеличаване на хигиенните действия на общите помещения за работа / срещи, оборудване с необходими материали (дезинфектанти, маски, ръкавици), дезинфекция на контактните точки (асансьор, врати и др.). Ограничаване на достъпа и флуидизация пътищата за достъп, в съответствие с препоръките на органите на властта, информиране на служителите за повишаване на мерките за хигиена, поведение и превенция.

На нивото на производствените единици (двете рафинерии на Групата KMG International, Петромидия и Вега) са въведени нови правила и мерки, много по-строги (тестване на телесната температура, временно устройване на помещения за клиенти / подизпълнители извън работното пространство, подобряване на потока от хора, флуидизация на автомобилния трафик, антивирусни бариери, засилване на дейностите по почистване в рискови зони - входове / коридори / тоалетни).

Поради загрижеността за здравето и безопасността на служителите и клиентите, на нивото на бензиностанциите Rompetrol в Румъния, България и Република Молдова са приложени редица допълнителни мерки за предотвратяване и намаляване на разпространението на COVID- 19.

Те включват изпълнение на строга програма, почасова дезинфекция на директни контактни повърхности, почистване / измиване на пода най-малко четири пъти на ден (24 часа), допълване на специфични материали / консумативи (дезинфектанти, мокри кърпички, сушилни за ръце и др.), спазване на разстояние между клиентите поне един метър, както и съдове за еднократна употреба в гастро сектора.

Молим нашите клиенти да се съобразят с всички мерки, приложени за безпроблемното функциониране на дейностите. В същото време препоръчваме на клиентите на Fill & Drive да използват онлайн методите на плащане на текущите фактури и да намалят взаимодействието в бензиностанциите, да използват опцията за плащане и зареждане на гориво директно на помпата.