Макар да живеем в т.нар. ера на интернет, повечето хора в света никога никога не са влизали в мрежата. Според доклад ITU световната онлайн аудитория е едва 2,7 млрд. души, което е 38% от населението на Земята. В тази група влизат и хора, които са ползвали интернет само веднъж в годината. Изследването показва, че темповете на ръст на интернет аудиторията се забавят. През 2014 г. броят на потребителите на интернет е нараснал с 6,6%, докато през 2008 г. този показател е бил 12,4%. Повечето несвързани потребители живеят в развиващите се страни, където проникването на интернет сред населението е около 30%. За сравнение - в развитите държави 76 на сто от хората ползват мрежата. Главно препятствие пред интернет е липсата на осведоменост и подходящо съдържание – достъп до подробна информация на собствения език имат само 54% от хората по света.

Информация: www.monitor.bg