Съвсем очаквано сделката, при която БТК купува "НУРТС България", се проточва. Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) взе решение, с което на практика отлага разрешението за или против придобиването с няколко месеца. Конкретната стъпка, която антимонополният регулатор предприема, е, че започва задълбочено проучване на пазарите на платено и безплатно разпространение на телевизия в България и на колокация на телекомуникационна техника.

Едва след като това проучване приключи, ведомството на Петко Николов ще се произнесе разрешава ли покупката на мултиплекса и ако я позволи - налага ли допълнителни ограничения на структурата, която ще се образува по този начин. Законовият срок за приключване на проучването е четири месеца с възможност за удължаване с 25 дни, плюс още 15 дни, ако КЗК ще налага някакви задължения за бъдещата търговска политика на обединението.

НУРТС или нищо

БТК взе решение да купи "НУРТС България" в началото на септември. Като цяло замисълът там беше телекомът все пак да получи нещо срещу блокираните си в КТБ над 70 млн. евро. За целта операторът подаде запитване към КЗК ще разреши ли сделката и подписа предварителен договор за покупка на дружеството с официалните му собственици - две офшорни фирми, за които в сектора се знае, че са под контрола на банкера Цветан Василев. Самата БТК е притежание мажоритарно пак на Василев. Подробностите по сделката така и не бяха обявени, тоест не стана ясно дали БТК ще трябва и да плати нещо на офшорките на Василев.

"НУРТС България" е дружеството майка на "НУРТС диджитъл" - мултиплексът, който разпространява цифровия безплатен ефирен сигнал в страната. НУРТС всъщност има два типа бизнес: разпространява цифрово няколко телевизионни канала безплатно за потребителите, за което получава такси от създателите на съдържание, и притежава и дава под наем на всички телеком оператори кули и помещения за тяхното оборудване (колокация).

И макар че първото перо олеква все повече с провала на цифровизацията заради конкурентния пазар на платено тв разпространение, по второто перо НУРТС има доста силни позиции. Самите финансови резултати на дружеството показват печалба, но не е ясно доколко те са меродавни предвид факта, че в тях неколкократно се отразява ефектът от една и съща сделка, при която сателитната станция на мултиплекса е продадена на фирми, свързани пак с Василев.

Когато регулаторът ръмжи

"Обединеното предприятие ще оперира едновременно на два съседни пазара - този на наземно цифрово разпространение на тв програми и разпространението им чрез платените платформи. Участието на групата БТК на двата пазара би създало конкурентни предимства пред останалите доставчици на платена телевизия, като например при договаряне на цената за предоставяне на правото за разпространение на програмите (авторските права) с доставчиците на медийно съдържание", пише в решението на КЗК.

Относно пазара на колокация регулаторът установява, че участниците в концентрацията имат много добре развита инфраструктура, като част от нея може да се определи като такава със стратегическо значение - телеком операторите я използват сериозно и няма как или е трудно и скъпо да я дублират.

"Ето защо КЗК счита, че при евентуално ограничаване на достъпа до тази инфраструктура или необосновано прекратяване на договорните отношения от БТК това би затруднило сериозно тяхната дейност. Анкетираните от регулатора участници на разглежданите пазари също са потвърдили опасенията й.

В резултат на тези обстоятелства КЗК счита, че започването на задълбочено проучване на пазарите на тв разпространение и колокация е наложително. "При възникване на необходимост и в съответствие с правомощията на КЗК би могло да се предвиди и мярка съобразно установения в хода на задълбоченото проучване потенциален риск", пишат експертите на Петко Николов.

С една дума - регулаторът изразява притеснения какво би се случило, ако БТК вземе обратно кулите си, при положение че не забеляза никакъв проблем в това, когато тя си ги притежаваше. Всъщност тази инфраструктура винаги е била на телекома, ако не се брои периодът след 2010 г., когато БТК я продаде. А самият Петко Николов е председател на КЗК от 2003 г.

*Информация: http://www.capital.bg