Съвета за електронни медии ''СЕМ'' даде зелена светлина за старта на нова медицинска телевизия. Телевизията е собственост на Медицински Университет – Варна “Проф. Д-р Параскев Стоянов” и ще се прави от университета, като програмния профил на канала е специализиран за медицина и здрвеопазване.Медицинската телевизия носи името "MU-Vi.tv" и ще излъчва първоначално 6 часа на ден за първите месеца, а след тях ще започне да излъчва и 24 часова програма, като началната дата за старт е на 1-ви март 2015-та година. "MU-Vi.tv" получи лиценз за излъчване чрез кабел и сателит по ранно този месец след като вече веднъж пробва да вземе лиценз, но от ''СЕМ'' не го дадоха.

Ето и решението на ''СЕМ'':

СЪВЕТЪТ ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ на основание чл. 32, ал. 1, т. 16 и т. 16а, във връзка с чл. 125а, ал. 1 и ал. 5 и чл. 125к от Закона за радиото и телевизията и чл. 9, т. 2 от Тарифа за таксите за радио- и телевизионна дейност

Р Е Ш И:

І. ДА РЕГИСТРИРА като доставчик на линейна медийна услуга ( телевизионен оператор) Медицински Университет – Варна “Проф. Д-р Параскев Стоянов”, със седалище и адрес на управление гр. Варна, област Варна, ул. “Проф. Марин Дринов” № 55.

II. ДА ВПИШЕ в Първи раздел на Публичния регистър:

1. Телевизионна програма с:

  • Наименование/ търговска марка: “MU-Vi.tv”
  • Способ на разпространение: чрез кабелни електронни съобщителни и спътникови мрежи;
  • Териториален обхват: национален;
  • Програмен профил: специализиран (медицина и здравеопазване);
  • Продължителност на програмата: 6 часа за първите шест месеца, а след това 24 часова програма;
  • Начална дата на разпространение: 01.03.2015 г.
  • Вид оператор: обществен.

Припомняме,че това не е първият медицински канал в България, преди време излъчване имаше и телевизия "Здравe", която обачe така и не се задържа в ефира. Друг канал който, се излъчваше само в някои болници беше "med tv", но и той не се задържа. Очаквайте подробности по темата през месец Март 2015-та година.